Cu ce va fi diferit Prohodul din Vinerea Mare din acest an. Ce restricții sunt în vigoare?

Cu ce va fi diferit Prohodul din Vinerea Mare din acest an. Ce restricții sunt în vigoare?

Vinerea Mare (Vinerea Paștilor, Vinerea Seacă sau Vinerea Patimilor) este o zi de mare doliu a întregii creștinătăți pentru că în această zi a fost răstignit și a murit Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Zi aliturgică, pentru că Liturghia reprezintă jertfa nesângeroasă a lui Hristos, în chipul pâinii și al vinului, iar cele două jertfe nu se pot aduce în aceeași zi. Conform tradiției, în seara acestei zile se oficiază Denia Prohodului Domnului. Acest lucru va fi diferit totuși în acest an, din cauza restricțiilor de circulație pe timp de noapte.

Cum afectează pandemia și starea de alertă Denia Prohodului?

Potrivit basilica.ro, la Catedrala Patriarhală din București Utrenia Sâmbetei celei Mari sau Denia Prohodului Domnului de vineri, 30 aprilie, va fi oficiată tot de la ora 16:00, în aer liber, în Altarul de vară. În cadrul acestei slujbe, preoţii vor purta Sfântul Epitaf în jurul Catedralei Patriarhale.

Pentru o bună organizare a slujbei din Vinerea Mare, Cancelaria Sfântului Sinod a alcătuit un set de reguli ce trebuie respectate în toate lăcașele de cult din România ale Bisericii Ortodoxe Române. Iată care sunt cele mai importante dintre acestea:

  • Sfintele slujbe pot fi oficiate în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 1.103/95/2020, dintre care amintim: dezinfectarea mâinilor la intrarea în lăcașul de cult; purtarea obligatorie a măștii sanitare, astfel încât aceasta să acopere gura și nasul; asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane, în interior, și 1,5 m între persoane, în exterior.
  • Fiecare unitate de cult va pregăti mai mulţi voluntari, care vor purta ecusoane personalizate, pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a sfintelor slujbe și a activităților specifice perioadei prepascale și pascale.
  • Preoții parohi, stareții sau ecleziarhii, după caz, vor calcula numărul persoanelor care pot intra în lăcașul de cult și în incinta acestuia, îngrijindu-se de marcarea corespunzătoare a locurilor în care pot sta credincioșii.
  • Pentru evitarea deplasărilor și aglomerărilor, se recomandă credincioșilor să participe la sfintele slujbe săvârșite la unitățile de cult de care aparțin din punct de vedere teritorial.
  • În Sfânta și Marea Vineri, la momentul înconjurării bisericii cu Sfântul Epitaf, voluntarii vor îndemna pe credincioși să respecte distanța fizică. Dacă biserica nu are ieșiri laterale și nu poate fi asigurat un flux de intrare-ieșire, clericii vor aștepta în curtea bisericii până când toți credincioșii vor trece pe sub Sfântul Epitaf, apoi vor intra în biserică pentru partea de final a slujbei. Dacă în biserică nu există spaţiu suficient pentru credincioşi, după închinare, aceştia vor aştepta în curtea lăcaşului de cult, pe locurile marcate.

Ce tradiții și obiceiuri sunt în Vinerea Mare?

Ceremonia principală din această zi este scoaterea Sfântului Epitaf din altar şi aşezarea lui pe o masă în mijlocul bisericii. Potrivit datinii, scoaterea Sfântului Epitaf retrăim coborârea de pe Cruce a lui Hristos şi pregătirea Trupului Său pentru înmormântare.

În Vinerea Mare, seara, se cântă Prohodul şi se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf, care simbolizează trupul Mântuitorului. După procesiunea din jurul bisericii, Sfântul Epitaf este aşezat pe Sfânta Masă din altar, unde rămâne pănă la Înălţare. Punerea pe Sfânta Masă reprezintă punerea Domnului în mormânt, potrivit crestinortodox.ro.  La sfârşitul slujbei, preotul împarte uneori florile aduse, care erau considerate a fi bune de leac. În trecut, lumea pleca acasa cu lumânările aprinse pe drum, ca să afle şi morţii de venirea zilelor mari. Aceştia ocoleau casa de trei ori şi, atunci când intrau, se închinau, făceau câte o cruce cu lumânarea aprinsă şi păstrau lumânarea pentru vremuri negre.

Unii obişnuiesc să afume casa cu tămâie în Vinerea Mare, înconjurând-o de trei ori, în zorii acestei zile, pentru ca insectele, animalele sălbatice și bolile să nu se apropie de casă şi de pomi.