SMART CITY

CREDITE PENTRU STUDENŢI, AN UNIVERSITAR 2015-2016: CREDITELE necesare, ca să termini facultatea

CREDITE PENTRU STUDENŢI, AN UNIVERSITAR 2015-2016:

Numărul de credite necesare a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015- 2016.

Astfel, conform legii, dacă studiezi materii ca Matematică, Chimie sau Fizică, trebuie să acumulezi 180 de credite. Pentru Inginerie şi Electronică, sunt necesare 240 de credite. La fel şi pentru Drept. Pentru Administraţia Afacerilor sau Economie, sunt necesare 180 de credite.

CREDITE PENTRU STUDENŢI, AN UNIVERSITAR 2015-2016:

Pentru Medicină Dentară sau Medicină Veterinară, ai nevoie de 360 de credite, iar pentru Farmacie- 300. Pentru Arhitectură, ai nevoie de 360 de credite, iar pentru Arhitectură de interior- 300.

Pentru materii umaniste ca Jurnalism, Comunicare, Sociologie sau Psihologie, sunt necesare 180 de credite.

Pentru specializări din domeniul Artelor vizuale, sunt necesare 180 de credite.

Pentru specializări din domeniul Educaţiei Fizice, sunt necesare, de asemenea, 180 de credite.

CREDITE PENTRU STUDENŢI, AN UNIVERSITAR 2015-2016:

Găsiţi NUMĂRUL DE CREDITE necesar, pentru fiecare universitate şi specializare în parte, AICI

Creditul sau numărul de credite reprezintă un punctaj asociat fiecărei discipline de studiu şi este proporţional cu cantitatea de muncă necesară studentului pentru a promova disciplina, cuprinzând atât activităţile desfăşurate în mod organizat (cursuri, seminarii, lucrări practice de laborator, proiect, stagii practice, participarea la procesul de evaluare a cunoştinţelor dobândite) cât şi munca individuală depusă pentru asimilarea cunoştinţelor predate, efectuarea temelor, elaborarea referatelor şi proiectelor. Prin credite se cuantifică şi activitatea de pregătire şi susţinere a examenului de diplomă.

CREDITE PENTRU STUDENŢI, AN UNIVERSITAR 2015-2016:

Creditul asociat unei discipline se acordă integral la promovarea disciplinei, atunci când nota decisă de procedura de evaluare a cunoştinţelor, specifică fiecărei discipline în parte, este mai mare sau egală cu nota minimă de promovare. Nu se admit acordări parţiale de credite pe componente de activitate aferente disciplinei.

Creditele sunt numite transferabile în măsura în care sunt recunoscute pentru echivalarea unei perioade de studiu pe care studentul a desfăşurat-o în cadrul unei alte specializări, facultăţi sau universităţi. Transferul creditelor este automat în cazul mobilităţilor desfăşurate sub egida programelor europene sau dacă perioada de studii s-a desfăşurat într-o unitate de învăţământ cu care facultatea a încheiat o convenţie prealabilă.

CREDITE PENTRU STUDENŢI, AN UNIVERSITAR 2015-2016:

In cazul altor situaţii, cum ar fi transferul studentului de la o altă specializare, sau dintr-o altă facultate, fie din aceeaşi universitate, fie din alt centru universitar sau reluarea cursurilor după o întrerupere ce ar necesita susţinerea unor diferenţe, transferul de credite devine efectiv după aprobarea Consiliului Academic al Facultăţii.Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button