Control la poluatorii de pe râurile Argeş şi Dâmboviţa! Un complex rezidenţial deversa ape menajere

Control la poluatorii de pe râurile Argeş şi Dâmboviţa! Un complex rezidenţial deversa ape menajere

Directorul Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR), Victor Sandu, a trimis Corpul de Control pentru a verifica sursele de poluare şi evacuările ilegale de ape uzate în râurile Argeş şi Dâmboviţa, precum şi din afluenţii acestora.

În urma controalelor au fost dispuse 130 de măsuri de remediere a deficienţelor constatate, fiind încheiate 59 de procese verbale de control şi fiind date 9 avertismente.

De asemenea, a fost înaintată o sesizare penală cu privire la un complex rezidenţial care evacuează ape uzate menajere neepurate în canalul de desecare aflat în administrarea A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Prahova – Unitatea de Administrare Prahova, canal ce debuşează în râul Pasărea. Pentru neregulile constatate au fost aplicate sancţiuni în valoare de 475.000 lei.

De asemenea, echipele de control au dispus mai multe măsuri în urma verificărilor.

Astfel, este interzisă evacuarea de ape uzate neepurate pe terenuri, canale de desecare, cursuri de apă sau evacuarea de ape uzate epurate în alte locuri, altele decât cele prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor.

Totodată, se vor face permanent demersuri în vederea încadrării indicatorilor de calitate ai apelor uzate epurate în limitele maxim admise în autorizaţia de gospodărire a apelor şi se vor institui în teren zonele de protecţie sanitară la forajele aflate în exploatare.

Sursa citată menţionează că exploatarea instalaţiilor de epurare se va face astfel încât indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate evacuate în receptor să se încadreze în limitele maxim admise prin autorizaţia de gospodărire a apelor.

„În cazul provocării unor poluări în receptori, prin depăşirea concentraţiilor indicatorilor de calitate autorizaţi se va anunţa imediat dispeceratul ABA Argeş –Vedea/SGA Ilfov – Bucureşti”, se mai arată în comunicat.

În viitorul apropiat, reprezentanţii Apelor Române vor desfăşura acţiuni comune cu inspectori din cadrul DSP, DSV şi Garda de Mediu în vederea identificării operatorilor economici care poluează cursurile de apă.