ARHIVA B365

Contract pentru operararea şi mentenanţa Pieţei Amzei; valoare estimată de 73 de milioane de lei

Obiectivele procedurii sunt: punerea în funcţiune şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare a pieţei, asigurarea unor servicii de calitate la standarde europene, adaptabilitatea la cerinţele comunităţii locale; asigurarea accesibilităţii şi nediscriminării, a transparenţei; respectarea principiilor economiei de piaţă; asigurarea mediului concurenţial; respectarea parametrilor legali cu privire la igiena şi sănătatea publică.

În cadrul concesiunii, operatorul economic va desfăşura următoarele activităţi: reparaţii capitale pentru asigurarea funcţionarii la parametrii normali; obţinerea autorizaţiilor necesare; servicii de administrare, gestionare şi mentenanţă a activelor publice existente în piaţă; amenajarea spaţiilor şi dotarea cu mobilier specific; întreţinerea spaţiilor; servicii de asigurare şi menţinere a curăţeniei în perimetrul pieţei; servicii de întreţinere şi reparare a instalaţiilor de apă şi canalizare, energie electrică, reparaţii şi întreţineri curente ale imobilului.

Valoarea minimă a redevenţei este de 17.000 de euro.

În cadrul criteriilor de atribuire, valoarea redevenţei constituie 50%, iar criteriile tehnice tot 50%, reprezentând: caracteristici tehnice ale sistemului de control acces în vederea fluidizării accesului auto în parcarea subterană; timpul minim de acces în parcarea subterană; posibilitatea citirii automate a numerelor de înmatriculare surprinse de camerele CCTV; contorizarea staţionării; posibilitatea de plată a taxei de staţionare; soluţii tehnologice pentru eficientizare termică şi energetică a clădirii.

Ofertanţii trebuie să aibă un nivel minim al cifrei de afaceri anuale pe ultimii trei ani (2016, 2017, 2018) cel puţin egal cu 3.500.000 lei. De asemenea, trebuie să susţină valoarea investiţiei, achitarea redevenţei, obţinerea autorizaţiilor necesare funcţionării şi costurile de operare şi mentenanţă pe toată perioada contractului. Susţinerea acordată de unul sau mai mulţi terţi este luată în considerare cu condiţia ca ofertantul să poată demonstra că dispune efectiv de resursele respective, necesare pentru executarea contractului de concesiune.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button