ARHIVA B365

Contract de aproape 10 milioane euro pentru irigarea parcurilor din București

Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (ALPAB), instituție subordonată municipalității, a încheiat un acord-cadru în valoare de 43,2 milioane lei (9,7 milioane euro), cu firma Cris Garden SRL pentru  lucrări de reparații, extindere și mentenanță sisteme de irigații în parcurile aflate în administrarea sa. Contractul are o durată de patru ani și „are ca obiect asigurarea funcționării instalațiilor de irigat aferente spațiilor verzi, deja existente, care necesită reparații, pe de o parte, și executarea unora noi în spațiile verzi în care nu au fost amplasate, pe de altă parte, precum și mentenanța acestora”.

„Începând cu anul 2005, spațiile verzi din parcurile administrate de ALPAB au început să fie dotate cu instalații de irigat, astfel că în prezent acestea sunt în nmăr de 28 și deservesc o suprafață de 328 de hectare.(…) Prin achiziția de lucrări de reparații, extindere și mentenanță sisteme aflate în proprietatea ALPAB, se dorește asigurarea bunei funcționări ale acestora în perioadele de primăvară- toamnă, mai ales în zilelel secetoase de vară, precum și asigurarea umidității necesare creșterii și dezvoltării materialului dendro-floricol din zone neirigate”, se precizează în caietul de sarcini. 

ALPAB are în administrare 13 parcuri, respectiv Băneasa, Bordei, Carol, Circului, Cişmigiu, Floreasca, Herăstrău Vechi, Herăstrău Nou, Mioriţa, Izvor, Sala Palatului, Unirii, Tineretului. Acestora li se adaugă şi spaţiile exterioare de la Arena Naţională. 

ALPAB cumpără flori şi arbuşti de 7,6 milioane de euro 

În 2014, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) a încheiat un acord-cadru cu o valoare de 33,60 milioane lei (7,6 milioane euro) și pentu achiziția de arbori, arbuști și bulbi de flori pentru parcurile și spațiile verzi aflate în administrarea Primăriei Capitalei.

„Din inventarierea existentă în Registrul Spațiilor Verzi emis de către Primăria Municipiului București se constată că un procent între 1-4% din vegetația existentă în parc este încadrată la categoria necorespunzătoare și total necorespunzătoare (…) arborii tineri plantați sunt într-un procent de doar 1%. În vederea refacerii fondului vegetal este necesară achiziționarea unui material dendrologic de calitate superioară constând în arburi, arbuști, semințe de gazon și semințe de flori anuale și perene pentru producerea materialului floricol precum și a unor materiale consumabile destinate producției de flori”, se precizează în caietul de sarcini anexat anunțului de participare la licitație.

Conform aceluiași document, din 2012 și până în prezent ALPAB a defrișat aproximativ 1.150 de arbori pentru care are obligația de a planta în compensare alți copaci. Astfel, la momentul întocmirii caietului de sarcini, ALPAB era obligat să planteze peste 1.520 de arbori, care ar urma să fie frunizați în cadrul noului acord-cadru încheiat.

„In cadrul acordului cadru autoritatea contractanta poate incheia sau nu cu semnatarii acordului cadru, contracte subsecvente a caror valoare va fi determinata de bugetul anual aprobat pe articole bugetare corespunzatoare unor astfel de cheltuieli. Prin planul de acţiuni urgente privind implementarea prevederilor Programului Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului (PIGCA) ALPAB trebuie să realizeze, în vederea reducerii concentraţiilor pulberilor în suspensie PM10 în aerul ambiant, înverzirea pastilelor verzi din jurul arborilor din aliniamentele stradale aflate in administrare, pentru care este nevoie semințe de gazon și gazon rulou. Mentionam că intreaga cantitate flori plantate in parcurile si aliniamentele administrate de institutia noastra este produsă exclusiv in serele ALPAB”, spun reprezentanții ALPAB.

 Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button