ARHIVA B365

Administraţia Străzilor dă 760.000 euro pe păreri despre asfaltarea a 11 străzi

Rolul consultantului va fi de acela de a-i informa pe reprezentanţii Administraţiei Străzilor cu privire la activitatea desfăşurată de constructor şi de a propune eventuale penalităţi în cazul în care angajamentele asumate prin contract nu sunt respectate. Mai exact, consultantul verifică existenţa autorizaţiei de construire şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la aceasta, documentaţia de execuţie realizată de proiectant sau de constructor, analizează şi aprobă propunerile constructorului referitoare la trafic şi la siguranţa publicului şi a personalului muncitor pe şantier şi aprobă sursele de materiale propuse de constructor şi calitatea acestora.

Tot consultantul se ocupă şi cu notarea informaţiilor relevante referitoare la condiţiile meteorologice, defectarea unor echipamente şi orice alţi factori care pot afecta progresul lucrărilor, cu monitorizarea contractului de lucrări şi cu verificarea
situaţiilor lunare de plata ale constructorului. Consultantul trebuie să decidă dacă cheltuielile din situaţia de lucrări se vor achita în totalitate sau vor fi reduse. De asemenea, consultantul are ca responsabilitate şi verificarea şi aprobarea programului, utilajelor, echipamentelor şi tehnologiei de construcţie şi a materialelor constrcutorului.

Contractul, câştigat de Asocierea TPF Planege Consultores de Engenharia e GestaoSA& Kappa Architects& Engineers SRL, are o durată de 72 de luni, din care 24 de luni pe timpul proiectării şi execuţiei lucrărilor şi alte 48 de luni pe perioada de notificare a defectelor.

Contractul vizează lucrările de reabilitare a 11 străzi din Bucureşti, respectiv străzile Pescarilor (Sectorul 2), Valea Lungă (Sectorul 6), Laminorului (Sectorul 1), Aleea Padina (Sectorul 1), Grigore Cobălcescu (Sectorul 5), Drumul Pădurea Pustnicu (Sectorul 1), Aleea Teişani (Sectorul 1), Maior Vasile Băcilă (Sectorul 2), Drum Bragadiru (Sectorul 5), Piaţa Gării de Nord (Sectorul 1) şi Răsăritului (Sectorul 6).

Lucrările de modernizare şi reabilitare constau în înlocuirea sistemului rutier existent. Se vor reabilita trotuarele degradate, se vor introduce trotuare noi, se vor repoziţiona bordurile se vor monta borduri înclinate la accese, treceri de pietoni şi accese pentru persoanele cu dizabilităţi. Bordurile se vor demonta şi se vor înlocui cu borduri noi de aceleaşi dimensiuni, montate la cotele proiectate, numai daca starea acestora este degradată”, se menţionează în caietul de sarcini.

În cadrul proiectului au fost prevăzute şi parcări. Acestea vor fi realizate fie paralele cu axul drumului, fie la un unghi de 45 grade.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button