ARHIVA B365

Consiliul Fiscal critică bugetul pe 2015: ritm nejustificat de creștere

Consiliul Fiscal arată că cheltuielile de investiţii şi-ar putea continua în execuţie trendul descendent şi consideră că o prioritizare a acestora este absolut obligatorie în vederea eficientizării lor şi maximizării efectului de multiplicare în economie, scrie realitatea.net.

BUGET 2015. „La o analiză preliminară a agregatelor bugetare cuprinse în proiectul de buget pe baza datelor disponibile la acest moment, Consiliul fiscal îşi manifestă unele rezerve cu privire la nivelul prognozat al încasărilor aferente categoriilor «impozit pe venit», «contribuţii sociale», «impozit pe profit», «impozite şi taxe pe proprietate», care sunt prognozate a avansa mai rapid decât ar fi justificat de dinamica proiectată a bazelor macroeconomice relevante şi de măsurile de politică fiscală adoptate. De asemenea, pe partea de cheltuieli, o serie de categorii – «cheltuieli de personal», «cheltuieli cu bunuri şi servicii», «asistenţă socială» – par a fi uşor subevaluate având în vedere măsurile adoptate, precum şi execuţia bugetară aferentă anului 2014”, arată Consiliul Fiscal în Opinia privind Legea bugetului de stat şi Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2015.

BUGET 2015. Consiliul arată că ajustarea deficitului bugetar în 2015 faţă de execuţia previzionată a anului curent pare a se realiza în mare parte prin reducerea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile (cu 0,6 pp din PIB), informaţiile disponibile în acest moment neindicând modalitatea concretă prin care aceasta se va realiza.

BUGET 2015. „În plus, creşterea prognozată a cheltuielilor de investiţii se bazează în cea mai mare parte pe o creştere proiectată spectaculoasă (aproape dublare faţă de execuţia bugetară din 2014) a absorbţiei fondurilor europene, care, deşi dezirabilă, pare foarte puţin probabil a se realiza, în timp ce cheltuielile de capital finanţate din surse proprii sunt proiectate a creşte faţă de nivelul foarte scăzut înregistrat în 2014 (ele scad semnificativ însă ca procent din PIB faţă de perioada 2010-2013)”, notează Consiliul.

Consiliul Fiscal menţionează că a primit joi proiectul de buget, din partea Ministerului Finanţelor, şi că Guvernul intenţionează să aprobe documentul vineri, 12 decembrie, astfel că intervalul de timp pentru analiza, elaborarea şi aprobarea opiniei solicitate a fost prea scurt, şi în plus lipsesc setul integral de documente şi clarificări solicitate Finanţelor de către CF.

BUGET 2015.  În aceste condiţii, Consiliul Fiscal şi-a rezervat dreptul de a reveni în cursul săptamânii viitoare, până la discutarea şi aprobarea bugetului în Parlament, cu o completare a opiniei solicitate de MFP, pe măsură ce va primi documentaţia completă precum şi clarificările cerute şi după o analiză riguroasă a coordonatelor propuse ale politicii fiscal-bugetare aferente proiectului de buget pentru anul 2015 şi strategiei fiscal-bugetare 2015-2017.

CF notează că proiectul de buget pentru anul 2015 are în vedere atingerea obiectivului pe termen mediu în 2015, în linie cu angajamentele reconfirmate de către Guvern prin Programul de Convergenţă 2014-2017 elaborat în luna aprilie a anului curent, efortul de ajustare structurală aferent anului 2015 fiind de circa 0,6 pp din PIB, semnificativ superior celui de 0,1 pp din PIB întreprins în anul 2014.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button