ARHIVA B365

Consilier general, în incompatibilitate. Firma acestuia a încheiat contracte cu spitale bucureştene

Contractele au fost încheiate de societatea Minimed Solutions SRL, în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic, cu spitalele „Sfânta Maria”, „Prof. Dr. Th. Burghele” și „Prof. Dr. Panait Sîrbu”, conform unui comunicat al ANI.

„Spitalele se află în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București — serviciu public înființat de Consiliul General al Municipiului București, organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București cu personalitate juridică, finanțată din bugetul local al Municipiului București”, se precizează în comunicat.

Potrivit inspectorilor de integritate, Mihai Peptan a încălcat Legea 161/2003, în care se prevede că aleșii locali „care au funcția de (…) asociat (…) la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte (…) de furnizare de produse (…) cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective”.

Mihai Peptan a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate și drepturile de care beneficiază, el depunând un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Conform legii, o persoană față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la data eliberării ori destituirii din funcția publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu va mai putea ocupa aceeași funcție pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatulu


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button