ARHIVA B365

Concertul Bon Jovi modifică traseele RATB

Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Şos. Pandurilor/Str. Dr. Rainer, apoi pe un traseu modificat, pe Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei (malul drept), cu întoarcere la Podul Izvor, prin Bd. Schitu Măgureanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenţei (malul stâng), Bd. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şos. Pandurilor, apoi traseul de ducere.

Autobuzele liniei 136 vor opri pe Str. Dr. Rainer şi Bd. Eroilor (în staţiile liniei 168), pe Splaiul Independenţei (în staţiile liniilor 104 şi 123), pe Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu (în staţiile liniei 122).

Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între „Platforma Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Şoseaua Pandurilor, apoi pe un traseu modificat, pe Şoseaua Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenţei, Piaţa Unirii, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, terminalul „Piaţa Sf. Vineri”, cu intoarcere prin Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Str. Halelor, Splaiul Independenţei (malul stâng), Bd. Schitu Măgureanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenţei (malul stâng), Bd. Eroilor, Str. Dr. Bagdasar, Şoseaua Pandurilor, Calea 13 Septembrie, apoi pe traseul actual.

Autobuzele liniei 385 vor opri pe Şoseaua Pandurilor, Str. Dr. Rainer (Str. Dr. Bagdasar) şi Bd. Eroilor (în staţiile liniei 226), pe Splaiul Independenţei (în staţiile liniei 123), pe Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu (în staţiile liniei 122).


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button