ARHIVA B365

Companiile îşi vor deduce din impozit toate cheltuielile cu formarea profesională a angajaţilor

Totodată, activele puse la dispoziția instituțiilor de învățământ pentru practica elevilor și studenților nu vor intra în categoria prestărilor de servicii, în vederea colectării taxei pe valoarea adăugată.

Noile prevederi au fost introduse într-un proiect de lege inițiat de deputatul PNL, Gheorghe Ialomițianu.

Deputatul liberal arată că situația actuală de pe piața muncii, unde peste 25.000 de locuri de muncă nu sunt aproape niciodată ocupate, este determinată, în principal, de lipsa calificărilor dobândite de către elevi și studenți în perioada studiilor, chiar și după efectuarea unor scurte stagii de practică profesională.

Față de această situație, dar și pe fondul creșterii economice tot mai ridicate din România, în vederea creșterii propriei cifre de afaceri, tot mai mulți agenți economici din România sunt dispuși să facă eforturi investiționale și să contribuie direct la formarea profesională a viitorilor angajați, în condițiile în care legislația fiscală le permite și, de ce nu, îi stimulează. În prezent, eforturile financiare făcute de către agenții economici privați în scopul formării profesionale sunt considerate cheltuieli cu sponsorizarea sau donațiile și nu, cum ar fi normal, să fie considerate cheltuieli cu pregătirea profesională„, arată autorul proiectului.

Conform prevederilor legale privind sponsorizarea, firmele care achită donații sau sponsorizări pot deduce din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita a 3 la mie din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit datorat.

Potrivit lui Ialomițianu, sponsorizarea este însă doar o măsură excepțională și regimul acesteia nu poate fi stimulativ pentru companiile care cheltuiesc sume importante cu formarea profesională.

“În categoria cheltuielilor deductibile trebuie să intre dotarea și întreținerea atelierelor școlare cu echipamente tehnologice și orice alte cheltuieli legate de formarea profesională, inclusiv cheltuieli cu plata profesorilor sau instructorilor,” a declarat pentru Profit.ro deputatul liberal.

Prin urmare, proiectul de lege propune modificarea Codului Fiscal astfel încât să fie considerate cheltuieli deductibile cele cu “întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosință, în mod gratuit, instituțiilor de învățământ în vederea utilizării pentru practica studenților și elevilor care au parteneriate cu persoanele juridice care dau în folosință aceste active”  precum și “alte cheltuieli cu pregătirea profesională a studenților și elevilor, în limita contractului încheiat între persoana juridică plătitoare de impozit pe profit cu beneficiarii de burse de studii”.

Echipamentele și materialele de natura obiectelor de inventar date în folosință, în mod gratuit, instituțiilor de învățământ în vederea utilizării pentru practica studenților și elevilor vor fi considerate totodată mijloace fixe amortizabile, conform prevederilor Codului Fiscal.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button