LA MINE-N CARTIER

Compania Națională de Investiții alocă 3, 2 mil. lei pentru o sală de sport școlară în Sectorul 3

Elevii de la Școala Generală nr. 116 își vor desfășura activitățile într-o nouă sală de sport realizată de Compania Națională de Investiții.

Din punct de vedere urbanistic sala de sport școlară este amplasată în aliniament cu școala existentă. Suprafața construită a sălii de sport va fi de 1043 mp, iar suprafața desfășurată a clădirii reprezintă 1284 mp. Indicatorii urbanistici propuși pentru amplasamentul descris sunt POT=26%, CUT=0,55, H=P+1E. Terenul se înscrie în afara zonelor protejate (L3a-zona locuințelor colective medii, cu maximum P+4E).

Valoarea toală a investiției ajunge la suma de 3.241.145 lei cu TVA (2,613,826.79 lei fără TVA).

Criteriul de atribuire al contractului a fost prețul cel mai scăzut, oferta câștigătoare aparținând asocierii ATHENAEUM CONSTRUCT SA și TECON SRL. Athenaeum Construct fiind liderul de asociere.

Potrivit site-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), Compania Națională de Investiții (CNI) a atribuit la începutul lunii decembrie un contract pentru „adaptarea proiectului pilot la condițiile specifice amplasamentului și execuția lucrărilor aferente obiectivului de Sală de sport școlară – Școala Generală nr. 116.”

Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon și un arbore la fiecare 100 m. Parcarea se va asigura în incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții.

Lucrările de proiectare și execuție pentru acest contract includ:

a) Activitățile de proiectare vor include printre altele toate documentele necesare (memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic și Detaliilor de Execuție în conformitate cu legislația națională.

b) Elaborarea documentațiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Asistenta proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor. Instructiuni de intratinere si exploatare.

d) Lucrari de constructie: – Sala de sport

e) Monitorizarea functionarii sistemului si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

f) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button