SMART CITY

Nu stingi lumina la școală? Iei amendă!

Potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de consilierii locali ai Sectorului 4, toate unitățile de învățământ preuniversitar și special de stat din această zonă administrativă care nu iau măsuri de reducere a cheltuielilor cu energia electrică vor fi amendate.

Proiectul de hotărâre inițiat de viceprimarul Alexandru Leonte Popescu are la bază referatul de specialitate al Administrației Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4, nr. 1692/18 aprilie 2013, și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4. ”Luând în considerare actualul context economic, considerăm că sunt necesare unele măsuri menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare privind consumul de energie”, se motivează în raportul de specialitate întocmit de Administrația Școlilor, Liceelor și Grădinițelor Sector 4.

Prin această hotărâre, directorii unităților de învățământ preuniversitar și special de stat din Sectorul 4 au obligația să ia măsuri de întrerupere a consumatorilor electrici (aer condiționat, iluminat interior) în afara orelor în care se derulează programul instructiv-educatic. Nerespectarea prevederilor acestui proiect de hotărâre constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei, conform prevederilor O.G nr. 2/2001.

Într-un an noi plătim 11,1 milioane lei pe an numai pentru utilitățile consumate de unitățile de învățământ preuniversitar din Sectorul 4. Există școli în Sectorul 4 care, în timpul nopții, sunt luminate ca și ziua. În vacanță, când nu e nimeni în aceste unități de învățământ, noi plătim 30.000 lei la utilități. Pentru cine? Când nu există activități școlare sau extrașcolare este normal să închizi lumina și gazele. Cel care plătește (n.r – Primăria Sectorului 4) trebuie să-l și sancționeze pe cel care consumă în neștire. La fel cum toate amenzile date de alte instituții ale statului sunt încasate de primar, ca ordonator principal de credite, și directorul unității de învățământ trebuie să plătească amenda, ca ordonator terțiar de credite, dacă nu întrerupe consumatorii electrici în afara orelor de program”, a explicat viceprimarul Sectorului 4, Alexandru Leonte Popescu.

Hotărârea privind reducerea cheltuielilor cu energia electrică, în cadrul unităților de învățământ preuniversitar și special de stat din Sectorul 4 a fost aprobată, în ședința de marți a Consiliului Local al Sectorului 4, cu 19 voturi ”pentru” și 6 abțineri.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button