ARHIVA B365

România şi Bulgaria vor să construiască două poduri noi peste Dunăre

Vineri, 24 aprilie, în cadrul ședinței comune a Guvernelor României și Republicii Bulgaria, s-a decis depunerea unui proiect privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru podul Turnu Măgurele-Nicopole. Este vizată obţinerea unei finanţări în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, pe actualul apel de proiecte, deschis la 26 martie a.c. Ulterior, autoritățile din România și Bulgaria vor aplica pentru construcția acestui pod în cadrul facilității „Conectarea europeană” și/sau prin utilizarea altor surse de finanțare agreate de comun acord. Conform studiului de prefezabilitate realizat în anul 2014, valoarea totală estimată a obiectivului de investiţii este de 208,9 milioane de euro, anunţă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, într-un comunicat de presă remis B365.ro.

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020 este unul dintre primele programe care au lansat apeluri de proiecte, venind astfel în sprijinul potențialilor beneficiari români și bulgari pentru a elabora propuneri de proiecte. În cadrul primului apel de proiecte, este disponibil un buget de 208,1 milioane de euro, cu termene de depunere 30 iunie 2015 (pentru proiecte de tip „soft”) și, respectiv, 30 septembrie (pentru proiecte de tip „hard”) pentru intervenții în aria eligibilă.

Citeşte şi: Ce s-a decis la întâlnirea „Grupului de la Craiova” a Guvernelor României, Serbiei și Bulgariei

Apelul de proiecte vizează primele trei axe prioritare ale programului (domeniile transport, mediu și situații de urgență), dar acțiunile avute în vedere se pot încadra în Axa prioritară 1 – O regiune conectată, care are ca obiective specifice o mai bună planificare, dezvoltare și coordonare a sistemelor de transport transfrontalier, pentru conectarea rețelei de transport TEN-T și creșterea siguranței transportului pe apă.

De asemenea, cu această ocazie, s-a discutat despre coordonarea demersurilor celor două țări cu privire la Strategia Dunării. Miniștrii dezvoltării din România și Bulgaria, Liviu Dragnea și Lilyana Pavlova, au decis să medieze întâlniri între autoritățile locale de pe o parte și de cealaltă a graniței, pentru o mai bună coordonare a proiectelor care se înscriu în Strategia Dunării. Prin Programul Operațional Regional, România și-a propus alocarea sumei de 439 de milioane de euro pentru cele 12 județe riverane Dunării, fonduri destinate proiectelor care se înscriu în Strategia Dunării.

De asemenea, Bulgaria s-a arătat foarte interesată de sistemul introdus în 2013 de către România, de finanțare a proiectelor europene prin decontare, în loc de rambursare a cheltuielilor, măsură care a condus la sporirea gradului de absorbție și a venit în sprijinul beneficiarilor.

Relațiile bilaterale dintre România și Bulgaria sunt caracterizate de cooperarea excelentă pe mai multe paliere și domenii de activitate, bazată pe interese comune la nivelul politicii europene și în raport cu vecinătatea estică a spațiului comunitar.

Cele două state și-au asumat un angajament ferm de colaborare, semnând, la data de 28 octombrie 2014, „Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria în vederea implementării studiilor de fezabilitate privind construcția de noi poduri peste Fluviul Dunărea”, care prevede acordarea de sprijin reciproc pentru dezvoltarea proiectelor a două noi poduri rutiere amplasate la Turnu Măgurele (România) – Nicopole (Bulgaria) și Călărași (România) – Silistra (Bulgaria).

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020 este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management.
MDRAP gestionează, în perioada de programare 2014-2020, 12 programe de cooperare teritorială europeană (6 programe pentru care este autoritate de management sau autoritate comună de management şi 6 programe pentru care este autoritate naţională).
Programele de Cooperare Teritorială Europeană presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România:
• cu regiuni din statele vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere – prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people”;
• cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale – prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea și dezvoltarea urbană);
• cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – ce reprezintă cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transferul de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele UE, precum şi între cercetătorii UE.
Principiile de implementare a acestor programe se referă la cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), la competitivitatea deschisă (în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte comune) şi la dezvoltarea şi implementarea în parteneriat, între aplicanţi/beneficiari provenind din statele participante la program a proiectelor selectate spre finanţare.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button