LA MINE-N CARTIER

Cluster în Inginerie Electrică, înființat în parteneriat cu Primăria Sectorului 4

Primăria Sectorului 4 dorește aderarea, ca membru fondator, la Asociația Clusterului în Inginerie Electrică pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare urbană, implicându-se astfel activ în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, precum și în mediul de afaceri, atât la nivel local, cât și la nivel regional.

Clusterul în Inginerie Electrică își propune să reunească alături de cele două organizații de cercetare inițioatoare (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică și Institutul de Cercetări Electrotehnice Icpe), Primăria Sectorului 4, precum și alte instituții precum: Universitatea Politehnică București, autorități publice locale, agenți economici, IMM-uri din regiunea București-Ilfov și Sud-Muntenia.

Asociația Clusterului în Inginerie Electrică are în vedere implementarea unor proiecte prin accesarea fondurilor europene neramburasabile (pentru perioada de finanțare 2014-2020).

„Clusterul este o grupare de persoane juridice și persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între organizațiile din sfera științei și inovării acreditate și/sau instituții de învățământ superior acreditate, organizații necomerciale, agenți economici, autorități ale administrației publice locale, asociații patronale sau asociații profesionale, persoane fizice, instituții financiare, organizații internaționale și investitori autohtoni sau străini, în scopul desfășurării activității de cercetare științifică, de învățământ și de transfer tehnologic al rezultatelor științifice și inovațiilor, precum și valorificării acestor rezultate.

Obiectivul principal al clusterului constă în consolidarea procesului de interacțiune dintre mediul de cercetare, firme și instituții publice, favorizând fluxul informației, creșterea productivității și a transferului de tehnologie prin inițierea unor proiecte de interes pentru membrii clusterului”, se arată în expunerea de motive a hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4.

Asociația Clusterului în Inginerie Electrică are printre obiectivele principale dezvoltarea unui cadru comun pentru transferul de know-how și cooperare între parteneri în domeniul cercetării de noi produse și tehnologii în vederea creșterii competitivității. De asemenea, asociația își propune să colaboreze îndeaproape cu societățile și comisiile de specialitate înrudite, precum și cu ministerele, academiile, comisiile de specialitate parlamentare, instituțiile centrale, instituțiile de învățământ și alte organizații interesate.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button