Clotilde Armand vrea să preia o parte din finanțarea a patru spitale. Primăria Sectorului 1, implicare mai mare în sănătate

18 mai 2021
148 Afișari
Clotilde Armand vrea să preia o parte din finanțarea a patru spitale. Primăria Sectorului 1, implicare mai mare în sănătate

Primăria Sectorului 1 a anunțat marți, într-un comunicat, că își dorește să asigure o parte a cheltuielilor de funcționare pentru patru spitale din această zonă administrativă. Spitalele vizate sunt Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, Spitalul de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu“, Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri și Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București.

Primăria Sectorului 1 transmite că este vorba despre cheltuielile cu plata utilităților: iluminat, gaze, apă, canalizare, cheltuielile cu lucrările de reparații curente, cheltuielile necesare cu procedura de obținere a autorizației de securitate la incendiu, plata serviciilor de pompieri, pază, curățenie etc.

Proiect de hotărâre pentru următoarea ședința de Consiliu Local

Pe ordinea de zi a ședinței Consililiului Local Sector 1 din data de 20 mai 2021 se află un proiect de hotărâre prin care se solicită acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București în vederea împuternicirii administrației locale a Sectorului 1 de a contribui la finanțarea unor cheltuieli aferente secțiunii de funcționare pentru cele patru spitale.

Finanțarea cheltuielilor de funcționare a acestor unități sanitare se va realiza pe baza unui protocol de colaborare încheiat între Primăria Sectorului 1 și fiecare spital în parte. Administrația locală va acorda finațarea doar pe baza unor documente justificative transmise de spitale în copie conform cu originalul: contracte, recepții, facturi etc.

Spitalele au cerut deja ajutorul

Menționăm faptul că cele patru unități sanitare au transmis deja Primăriei Sectorului 1 solicitări de asigurare a finațării unor cheltuieli de funcționare.

Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București a solicitat alocarea de fonduri pentru pentru plata utilităților și reparațiilor curente rezultate în urma evaluării tehnice, iar Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri a solicitat alocarea de fonduri pentru plata utilităților (iluminat, încălzit, apă, canal, salubritate), pentru continuitatea serviciilor de mentenanță și reparațiile instalațiilor/echipamentelor și pentru cheltuielile generate de obținerea autorizației de securitate la incendiu.

De asemenea, Spitalul de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu“ a solicitat alocarea de fonduri pentru achitarea utilităților (energie electrică, gaze și apă), precum și pentru cheltuielile generate de verificarea instalațiilor și echipamentelor (de gaz metan, detecție incendiu, conducte pentru distribuție agent termic, abur, apă curentă, centrale termice), reparații curente la stația de tratare a apei, iar Spitalul Clinic de Urgență Floreasca a solicitat fonduri pentru achitarea utilităților (energie electrică, gaze, apă, telefonie), precum și pentru plata serviciilor de pompieri, pază și curățenie.

Primăria a mutat terenurile în administrarea spitalelor

HCL-ul de transmitere a patrimoniului în administrarea spitalelor nu a afectat finanțarea acestora
Consiliul Local Sector 1 a adoptat în data de 03 februarie 2021 o hotărâre privind transmiterea terenurilor şi clădirilor aferente celor patru spitale din administrarea sa în administrarea unităţilor sanitare respective.

Hotărârea de Consiliu respectivă nu a impactat schimbarea regimului legal al finanțării acestor spitale, continuând să fie aplicabile dispozițiile Hotărârii de Guvern cu nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, potrivit acestui act normativ, toate aceste patru spitale se află în subordinea Ministerului Sănătății, fiind finanțate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, putând primi și sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii.

Potrivit proiectului de hotărâre, la această dată, resursele financiare proprii ale spitalelor sunt direcţionate pentru plata salariilor şi a contribuţiilor personalului, nefiind suficiente pentru celelalte cheltuieli necesare desfăşurării actului medical, cu atât mai puţin pentru cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, reparaţii curente, consolidare, extindere şi modernizare.

Cookies