Clotilde Armand vrea ca sortarea deșeurilor din Sectorul 1 să se facă prin gestiune delegată timp de 3 ani

22 iun. 2021
127 Afișari
Clotilde Armand vrea ca sortarea deșeurilor din Sectorul 1 să se facă prin gestiune delegată timp de 3 ani

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, propune, într-un proiect ce ar urma să fie supus votului în Consiliul Local Sector 1, ca sortarea deşeurilor să se facă prin gestiune delegată pentru 3 ani, până când vor putea fi sortate printr-o staţie proprie.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, propune Consiliului Local să adopte în şedinţa de joi un proiect conform căruia sortarea deşeurilor să se realizeze prin gestiune delegată pentru trei ani, perioadă necesară pentru finalizarea procedurilor legale în vederea sortării lor printr-o staţie proprie.

Ce prevede proiectul propus de Clotilde Armand

Potrivit proiectului, direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1 vor întreprinde, în condiţiile legii, toate acţiunile necesare în vederea: delegării gestiunii activităţii de sortare a deşeurilor pentru trei ani prin atribuirea unui contract/unor contracte de achiziţii publice de servicii; derulării contactului/contractelor; identificării şi dobândirii dreptului de administrare a unui teren de circa 40.000 mp destinat construirii infrastructurii necesare pentru sortarea deşeurilor în termen de un an de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri de Consiliu Local; transmiterea dreptului de administrare a acestui teren către Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1, în vederea construirii unei staţii de sortare a deşeurilor, arată un comunicat.

Infrastructura necesară, construită în doi ani

Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului va întreprinde demersuri pentru: construirea, punerea în funcţiune şi operarea cu personal propriu a infrastructurii necesare pentru desfăşurarea activităţii de sortare a deşeurilor în staţii de sortare din cadrul serviciului public de salubrizare al Sectorului 1, în doi ani de la data dobândirii dreptului de administrare a terenului; administrarea activităţii de sortare a deşeurilor.

Potrivit referatului de aprobare, prin hotărârile nr. 258 şi 259 din 2019, Consiliul Local a decis ca activitatea de sortare să se realizeze prin gestiune directă, înfiinţând în acest sens Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului Sector 1.

Nu există o infrastructură de sortare în prezent

„În condiţiile în care la momentul respectiv nu exista nicio infrastructură de sortare, nu a fost adoptată nicio hotărâre de dare în administrare a activităţii de sortare, urmând a fi efectuate investiţiile necesare astfel cum acestea au fost identificate în studiul de oportunitate, inclusiv investiţiile pentru sortare la sursa de generare a deşeurilor prin platforme de colectare selectivă.

În contextul pandemic din anul 2020, demersurile pentru realizarea acestor investiţii au fost limitate, fiind realizată numai achiziţia serviciilor de proiectare pentru platformele de colectare selectivă, urmând ca în cursul acestui an să fie iniţiate şi celelalte achiziţii”, explică referatul de aprobare.

Potrivit sursei citate, motivul iniţierii proiectului de hotărâre este că reprezentanţii ANRSC au constatat că la nivelul Sectorului 1 activitatea de sortare se desfăşoară nelegal, fiind necesară delegarea acestei activităţi a serviciului până când va fi posibilă gestiunea directă.

Cookies