Clotilde Armand propune introducerea unei ‘taxe de reabilitare termică’ pentru proprietarii de locuințe din Sectorul 1. Proiectul se votează joi

23 nov. 2021
333 Afișari
Clotilde Armand propune introducerea unei 'taxe de reabilitare termică' pentru proprietarii de locuințe din Sectorul 1. Proiectul se votează joi

O nouă propunere a primarului Clotilde Armand, ce ar urma să fie votată în ședința de Consiliu Local a Primăriei Sector 1 de joi, propune introducerea unei 'taxe de reabilitare termică' pentru proprietarii de locuințe din Sectorul 1. Astfel, din suma totală, 10% ar urma să fie plătită de asociațiile de propietari prin fondul de reparații sau printr-o taxă.

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a propus recent Consiliului Local un proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a unei cote de contribuție de 10% asociaţiilor de proprietari cu privire la reabilitarea termică a clădirilor. Aceste sume trebuie recuperate din fondul de reparaţii sau printr-o taxă.

Clotilde Armand cere o taxă de 10% asociațiilor de proprietare pentru reabilitarea termică a blocurilor

Primăria S1 cere o cotă parte de 10% din valoarea reabilitării termice a blocurilor de la asociațiile de proprietari.

„Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor/asociaţiei de proprietari în cuantum de 10% din valoarea lucrărilor de intervenţie executate pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cofinanţate prin Programul multianual de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe la nivelul Sectorului 1”, arată proiectul de hotărâre ce va fi supus la vot în cursul ședinței de joi.

Clotilde Armand mai propune ca sumele să fie recuperate din fondul de reparaţii sau printr-o taxă de reabilitare termică.

Cine plătește integral lucrările de reabilitare, conform proiectului

Mai mult, priectul mai stipulează că există și entități care vor plăti integral lucrările de reabilitare. Printre acestea se numără cele deținute de persoanele juridice sau cele care constituie spații comerciale sau au orice altă destinație în afară de locuință.

Cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice vor fi suportate integral de proprietarii acestora în cazul apartamentelor cu destinaţie de locuinţă în proprietatea persoanelor juridice din Sectorul 1 şi al celor care constituie spaţii comerciale sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în proprietatea persoanelor fizice sau juridice din Sectorul 1, mai prevede proiectul de hotărâre.

Taxele asociațiilor de proprietari vor fi achitate în maxim 10 ani

De asemenea, în documentul respectiv se mai arată că în vederea recuperării sumelor date din bugetul local pentru asigurarea cotei din valoarea lucrărilor de intervenţie, se instituie taxa de reabilitare termică în sarcina proprietarilor de apartamente (persoane fizice) cu destinaţia de locuinţă. Aceasta poate fi achitată în maxim 10 ani.

Taxa de reabilitare termică va fi achitată în maxim 10 ani, calculaţi de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi se va face în rate egale, la termenele de plată a impozitelor pe clădiri, până pe 31 martie, respectiv 30 septembrie ale fiecărui an fiscal, arată proiectul propus de Clotilde Armand

Dacă apartamentele nu sunt deținute de persoane fizice, recuperarea taxei se face în 5 ani fiscali, cere Clotilde Armand

Totuși, în cazul apartamentelor dețiunte de persoane juridice sau a celor care sunt spații comerciale, achitarea se face în termen de 5 ani fiscali.

Pentru proprietarii apartamentelor cu destinaţie de locuinţă în proprietatea persoanelor juridice şi al celor care constituie spaţii comerciale sau cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în proprietatea persoanelor fizice şi juridice din Sectorul 1 taxa de reabilitare termică se va achita începând cu data încheierii procesului-verbal de recepţie, la terminarea lucrărilor, în rate egale, până pe 31 martie, respectiv 30 septembrie, în termen de 5 ani fiscali. În situaţia în care taxa de reabilitare termică este instituită ulterior datei de 31 martie, plata acesteia pentru anul în curs se va face până pe 30 septembrie, arată hotărârea ce ar urma să fie votată joi.

Cine nu trebuie să achite noua taxă

De asemenea, există și o prevedere care spune că sumele din bugetul local al Sectorului 1 pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari sunt considerate cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la o serie de categorii de persoane fizice.

Acestea sunt: cetăţeni cu handicap sau familii cu handicap aflate în întreţinere; persoane singure/familii care în ultimele trei luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora; pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie.

Mai mult, fiecare proprietar are obligaţia să depună la sediul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 o declaraţie fiscală privind stabilirea taxei de reabilitare termică, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Cookies