Clotilde Armand pregătește un proiect privind gunoiul: Reducerea cheltuielilor cu salubritatea stradală pe o perioadă de 6 luni

26 ian. 2021
66 Afișari
Clotilde Armand pregătește un proiect privind gunoiul: Reducerea cheltuielilor cu salubritatea stradală pe o perioadă de 6 luni

Consiliul Local Sector 1 ar putea decide, în şedinţa de joi, diminuarea temporară, pe o durată de şase luni, a frecvenţelor pentru măturat, spălat, stropit şi întreţinere din programul de salubrizare stradală.

O altă hotărâre ar putea fi luată cu privire la zonele de trafic pietonal intens, prevăzute în contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate din Sectorul 1 încheiat în iunie 2008 cu Romprest Service SA.

Potrivit referatului de aprobare al proiectului de hotărâre, efectele preconizate prin acest proiect sunt diminuarea cheltuielilor cu salubritatea stradală pe o perioadă de 6 luni şi asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare în condiţiile „constrângerilor bugetare existente şi estimate în perioada următoare”.

Constrângeri bugetare în Sectorul 1

O adresă din 18 decembrie 2020, iniţiată de Direcţia Generală Administraţie Publică Locală, face referire la constrângerile bugetare existente la nivelul Sectorului 1 aferente anului 2020, precum şi la impactul major al cheltuielilor cu salubrizarea, în procent de 28% din încasarea efectivă a veniturilor pentru anul 2020.

În referat se arată că cheltuielile realizate în 2019 pentru plata serviciului public de salubrizare desfăşurat în baza contractului cu Romprest se ridică la aproape 174 de milioane de lei, iar mai mult de 75% din această sumă a fost plătită pentru salubrizarea stradală.

Proiectul de hotărâre stipulează că, în cazuri justificate, în vederea asigurării sănătăţii publice şi a protecţiei mediului, operatorul de salubritate intervine, suplimentar faţă de programele activităţii de măturat, stropit, spălat şi întreţinere a căilor publice, în baza comenzii comunicate de salariaţii Poliţiei Locale.

Ce conține proiectul privind gunoiul

Conform proiectului, în cele şase luni de diminuare temporară a frecvenţelor de măturare a străzilor, Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului va desfăşura un program de responsabilizare civică a populaţiei privind menţinerea curăţeniei pe drumurile publice, utilizând inclusiv voluntari. Programul de responsabilizare poate continua şi după cele şase luni.

Primarul Sectorului 1 este împuternicit să semneze un act adiţional la contractul cu Romprest în care este trecut că după cele şase luni se revine la prevederile anterioare privind frecvenţele de măturare, dacă părţile nu convin altfel.

Cookies