ARHIVA B365

Ce cuprind clauzele speciale din contractele de muncă

Potrivit Codului Muncii, contractele de munca pot cuprinde mai multe clauze speciale. Acestea sunt:

1) Clauza de mobilitate

In cazul in care angajatul nu isi desfasoara activitatea intr-un loc stabil de munca, acesta poate negocia cu angajatorul beneficii suplimentare (in bani sau in natura).

Ce trebuie sa cuprinda clauza de mobilitate:

–           locurile unde acesta isi desfasoara activitatea

–          cuantumul si forma prestatiilor suplimentare care au fost negociate( cu descrierea exacta a acestora)

–          faptul ca nu afecteaza felul muncii

Clauza de confidentialitate

Prin introducerea acestei clauze in cuprinsul contractului de munca incheiat intre salariat si angajator, partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.
Clauza de confidentialitate este admisibila in contractul individual de munca, chiar daca libertatea de exprimare a salariatului ca si a oricarui alt cetatean este garantata. Exercitiul drepturilor si libertatilor constitutionale trebuie sa se faca fara sa se incalce drepturile si libertatile celorlalti respectiv, in cazul de fata, ale angajatorului.
Divulgarea informatiilor confidentiale este insa greu de demonstrat, tocmai pentru acest motiv este indicat ca angajatorul, pentru a fi protejat, sa treaca in contractul individual de munca la acest capitol precizari legate de datele ocrotite prin clauza de confidentialitate, informatiile inserate in clauza sa nu aiba interes prea general. Va trebui definit secretul de serviciu, secretul de fabricatie, secretul comercial ocrotit prin clauza sau cel putin sa fie precizate exhaustiv informatiile care fac obiectul clauzei ( de exemplu date legate de sistemul de salarizare practicat de societate, informatii legate de clientii/beneficiarii/colaboratorii societatii etc.).
De asemenea, ar trebui introduse situatiile de exonerare a raspunderii salariatului (de exemplu solicitarea acestor date in cadrul unui control de specialitate efectuat de organele abilitate ale statului) precum si modalitatea de constatare a incalcarii obligatiilor asumate prin clauza de confidentialitate (referat constatator, evaluare gravitate etc.), lucru ce va fi de un real folos in cazul aplicarii unor sanctiuni disciplinare complementare.

Alte tipuri de clauze:

–          Clauza de prelungire

–          Poate fi inclusa numai in contractele individuale de munca pe durata determinata. Un asemenea contract poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, fara a depasi perioada maxima si de cel mult doua ori consecutiv. Partile isi dau acordul la prelungirea acestuia inca de la incheiere.

–          Clauza de restrictie in timpul liber

–          Prin intermediul clauzei de restrictie in timpul liber, angajatorul solicita salariatului prestarea anumitor activitati in timpul liber al acestuia. Acestea vor fi considerate incadrate in timpul normal de lucru, ca urmare timpul de lucru al salariatului pe zi lucratoare va fi mai scurt

–          Clauza de delegare de atributii

–          Angajatorul sau un salariat cu functie de conducere poate delega unui salariat din subordine o parte din atributiile lor. O astfel de clauza intervine la incheierea contractului sau pe parcursul executarii contractului de munca.
Delegarea de atributii – acceptata de salariatul delegat nu are ca efect exonerarea de raspundere a celui care a delegat respectivele atributii.

–          Clauza de obiectiv

–          Clauza de obiectiv (se mai numeste si “de rezultat”) este acea clauza prin care angajatul isi asuma atingerea unui obiectiv concret. Ea este valabila numai daca respectivul obiectiv este precis stabilit si posibil de atins.

–          Clauza de constiinta

–          Clauza de constiinta este cea in temeiul careia angajatul poate refuza, fara a fi sanctionat disciplinar, indeplinirea unui ordin al superiorului, daca acesta contravine constiintei sale. Motivatiile pentru refuz trebuie stipulate expres in contractul de munca; ele pot fi de natura religioasa, morala, politica. De mentionat este ca aceasta clauza nu permite salariatului sa nesocoteasca dispozitiile legale cu caracter imperativ.

–          Clauza de stabilitate

–          Printr-o clauza de stabilitate, angajatului ii este asigurata mentinerea contractului de munca o anumita perioada de timp. Stabilitatea astfel castigata este relativa deoarece abtinerea angajatorului de la concediere vizeaza motivele neimputabile salariatului; deci, pentru cauze imputabile acestuia sau pentru motivele prevazute in art. 65 din Codul Muncii, angajatorul poate dispune concedierea fara a tine seama de clauza de stabilitate.

Clauza de risc

–          Clauza de risc este cea prin care partile contractului de munca stabilesc o serie de avantaje pentru salariatul care isi asuma riscuri speciale (munca la inaltime, la circ, etc).

RASPUNSURI PENTRU CITITORI

Poate ne explicati si cum e cu pensiile pe contractele de proprietate intelectuala. Multumim! G.B.

RASPUNS:

“In cazul celor care realizeaza venituri din contractele de proprietate individuala, exista doua posibilitati.

1)Daca acestia sunt angajati pe baza unui contract de munca, codul fiscal 2012 modif. prin ord. 125/2011 :

„CAPITOLUL II

Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole şi asocieri fara personalitate juridica

Contribuabili

Art. 296^21. – (1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii şi la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care România este parte, dupa caz:

f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) şi din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e);*:

Art. 52. – (1) Pentru urmatoarele venituri, platitorii persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au obligatia de a calcula, de a retine şi de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentând plati anticipate, din veniturile platite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;*

2) Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii *nu *datoreaza contributia de asigurari sociale pentru

veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1)(adica alin. (1) al Art. 296^21 )*.* *iar legea 263/2010, Art. 6, pct. I zice :*

(1) In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari.

In cazul in care nu sunteti angajat , iar veniturile obtinute sunt numai pe baza contractelor de proprietate intelectuala:

Puteti sa va asigurati la pensii, sanatate si somaj, in conditiile legii, in baza unor contracte de asigurare incheiate cu fiecare institutie in parte.

A) – Se poate asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, orice persoana care doreste sa-si completeze stagiul de cotizare si/sau sa-si mareasca punctul de pensie.

– Conform prevederilor Legii bugetului asigurarilor de stat se plateste o contributie lunara de asigurari sociale de 31,3% din venitul lunar asigurat.

– Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau resedinta a persoanei interesate.

– Plata contributiei de asigurari sociale poate fi efectuata atat de catre titular, cat si de orice alta persoana desemnata de acesta , lunar sau anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.

– Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.

– Asadar pentru un venit minim asigurat de 741 lei veti plati 232 lei lunar.

Citeste si

Cum să obtii pensia pe care o meriti cu adevarat

Care sunt clauzele specifice dintr-un contract de munca

Ți-a plătit angajatorul cursurile? Ce obligaţii şi ce drepturi ai


Consultantul tău: Diana Dina

Din iunie 2011, Diana Dina este administrator al firmei de consultanta HR Workbee din Bucuresti. Anterior, timp de patru ani, a lucrat ca sef birou executări silite la departamentul “Recuperare creanţe şi derularea procedurilor de insolvenţă” al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Este licentiata în ştiinte juridice a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button