LA MINE-N CARTIER

Ciucu propune înființarea unei noi instituții în Sectorul 6. Primarul speră la o mai bună valorificare a parcărilor şi a spaţiilor comerciale

Primarul Ciprian Ciucu vrea să înfiinţeze Administraţia Comercială Sector 6 care să eficientizeze valorificarea parcărilor şi spaţiilor comerciale şi să reorganizeze DGASPC Sector 6, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local din 29 aprilie regăsindu-se două proiecte pe aceste teme.

„Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei instituţii publice de interes local, denumită Administraţia Comercială Sector 6, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6”, prevede unul dintre proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei.

Finanţarea Administraţiei Comerciale Sector 6 se va face din venituri proprii provenite din taxe, tarife, chirii, cote de asociere, redevenţe din concesiuni şi subvenţii acordate de la bugetul local.

Ce prevede proiectul

Potrivit raportului de specialitate, prin înfiinţarea Administraţiei Comerciale Sector 6 se urmăreşte eficientizarea gestionării, administrării şi valorificării parcărilor din sectorul 6, spaţiilor comerciale, pieţelor, zonelor dedicate publicităţii şi afişajului aflate în proprietatea sau în administrarea Sectorului 6, precum şi dezvoltarea unui comerţ civilizat şi unitar în toate zonele publice.

Ce obiectiv va avea Administraţia Comercială Sector 6

Administraţia Comercială Sector 6 va avea ca obiectiv principal creşterea capacităţii de autofinanţare a autorităţii locale şi reducerea gradului de dependenţă faţă de bugetul centralizat al statului, va dezvolta legături şi colaborare între actorii economici şi autoritatea locală.

Administraţia Comercială Sector 6 va asigura administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti din Sectorul 6 cu specific comercial, va administra, moderniza şi organiza pieţele, complexele agroalimentare, târgurile şi bazarurile care funcţionează pe teritoriul Sectorului 6, va gestiona, va realiza lucrări de reparaţii şi va amenaja parcări, va propune în scopul înfiinţării noi zone pentru spaţii comerciale şi pieţe, pentru parcări, precum şi pentru orice alte evenimente şi activităţi cu specific comercial, va administra, dezvolta şi moderniza unităţile locative.

„La nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului propunem modificarea unor structuri în sensul asigurării eficienţei şi eficacităţii serviciilor oferite, în contextul modificărilor impuse la nivelul societăţii de pandemia COVID -19, care în practica ultimelor 12 luni a produs o reorientare a asigurării serviciilor, producând schimbări majore (…) care impun o abordare diferită în ceea ce priveşte organizarea structurilor funcţionale ale DGASPC Sector 6”, prevede raportul de specialitate al celui de-al doilea proiect.

Conform sursei citate, se impune o adaptare a serviciilor oferite, în sensul întăririi capacităţii de suport la domiciliu sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă în cazul persoanelor vârstnice din comunitate, măsură întreprinsă încă din perioadă stării de urgenţă, prin implementarea unui call center şi acordarea de suport imediat la domiciliu celor în vârstă.

De asemenea, implicarea în Programul Naţional de Vaccinare impune crearea unei structuri dedicate, care va funcţiona temporar în subordinea DGASPC Sector 6.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button