ȘTIRI

Petre Roman vrea să-şi facă Universitate, cu ministrul Culturii-profesor. ARACIS spune „nu”

În luna mai a acestui an, Institutul Român pentru Studii Democrate – Şcoala Internaţională de Studii Postuniversitare din Bucureşti a solicitat acreditarea a trei programe de masterat: Managementul Schimbărilor Economice în Condiţii de Risc Politic şi Ecologic, Managementul Planificării Viitorului În Condiţii de Incertitudine și Analiză și evaluare comportamentală în domeniul resurselor umane.

Niciunul dintre ele nu a primit însă avizul ARACIS, întrucât mulți dintre profesori nu dețin titlul de doctor în domeniul în care ar urma să predea, fondul de carte al instituției este insuficient, spațiile în care ar urma să se desfășoare seminariile nu sunt închiriate pe perioada de desfășurare al unui program de master complet, laboratoarele și sălile de predare nu dispun de echipamentul necesar și instituţia nu are un cod al eticii. B365.ro vă prezintă, punctual, neregulile găsite de ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).

Institutul dorea să-i înveţe pe studenţi materii ca:

♦ Variabile de stare în planificarea viitorului

♦ Contradicţii şi incompatibilităţi obiective în procesele de integrare a schimbărilor economice

♦ Interacţiunea optimizării economice cu ingineria de mediu

 ♦ Alocarea resurselor pentru susţinerea bunurilor comune şi biodiversităţii

♦ Integrarea inteligenţei colective în economia cunoaşterii 

♦ Planificarea resurselor tehnologice în procesele de optimizare economică

♦ Probleme de stabilitate financiară în situaţii de incertitudine economică

Conform ARACIS însă, niunul dintre programe nu respectă numeroase cerinţe legale, necesare pentru a primi acreditarea. În cazul programului Managementul Schimbărilor Economice în Condiţii de Risc Politic şi Ecologic, de pildă:

• Nu toate cadrele didactice au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat; spre exemplu: prof. univ .dr. ing. Petre Roman, doctor în Mecanica fluidelor predă Contradictii si incompatibilitati obiective in procesele de integrare a schimbarilor economice, prof. univ. dr. Popa Radu doctor în Economie şi Informaţii şi securitate naţională predă Interacţiunea optimizării economice cu ingineria de mediu, iar prof. univ. dr. Daniel Barbu (actualul ministru al Culturii) doctor în Filosofie şi Istorie predă Evaluarea anticipată a îngustărilor potenţiale ale parcursului schimbărilor.

•  Niciun cadru didactic nu este angajat cu norma de bază în instituţie şi nici nu există acordul explicit al acestora de a fi angajați în instituția respectivă în proporția de 80%, cum cere metodologia de evaluare.

• Programul de studii universitare de masterat supus evaluării nu dispune de plan de cercetare ştiinţifică propriu

• Personalul didactic şi de cercetare nu este implicat în granturi de cercetare internaţionale

• Fondul de carte propriu nu cuprinde cel puţin 50% titluri de carte sau cursuri de specialitate apărute în ultimii 10 ani în edituri recunoscute

Totodată, nu sunt îndeplinite nici următoarele cerinţe normative obligatorii:

• Instituţia de învăţământ superior nu organizează programe de studii universitare acreditate în cadrul domeniilor de licenţă pentru care s-a solicitat programul de studii universitare de masterat.

• Instituţia dispune de spaţii închiriate până la sfârșitul lunii noiembrie 2014, însă, dacă ar fi primit aviz favorabil, activitatea didactică s-ar fi desfășurat începând cu anul universitar 2013-2014- astfel încât termenul de expirare al contractului nu acoperea nici măcar durata unui masterat.
Totodată, spațiile Școlii erau închiriate în scop administrativ, pentru birouri, nicidecum pentru învățământ superior și cercetare. La momentul vizitei, deși Institutul solicitase acreditarea a trei programe de master, spaţiile nu erau dotate cu echipamente sau alte dotări care să corespundă exigenţelor unui învățământ superior de calitate.

• Instituţia nu dispune de un centru de cercetare ştiinţifică instituţionalizat recunoscut).

• Bibliotecile instituţiei de învăţământ nu dispun de colecţii de specialitate.

bulllet – la examinare nu participă un alt cadru didactic de specialitate.

Nu sunt îndeplinite următoarele standarde şi următorii indicatori de performanţă:

• instituţia nu are un cod al eticii şi integrităţii academice.

• nu există ore de permanenţă la dispoziţia studenţilor. Nu există îndrumători sau tutori de an sau alte forme de asociere între un profesor şi un grup de studenţi.

• institutul nu are o strategie pe termen lung şi programele pe termen mediu scurt privind cercetarea

• nu există resurse financiare alocate pentru a realiza obiectivele propuse în ceea ce priveşte cercetarea 

Totodată, statul de funcţii cuprins în raportul de autoevaluare era incorect întocmit de Institut- au fost incluse discipline care nu existau în planul de învăţământ şi au fost omise discipline care existau în planul de învăţământ. 

Astfel, propunerea Comisiei de experţi de specialitate, adoptată în şedinţa din data de 18 iulie a fost: acordarea calificativului „neîncredere” cu neacreditarea programului de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL SCHIMBĂRILOR ECONOMICE ÎN CONDIŢII DE RISC POLITIC ŞI ECOLOGIC, conform raportului publicat luni pe site-ul Aracis.

Un alt programul dee de masterat pentru care Institutul a cerut acreditarea este Managementul Planificării Viitorului În Condiţii de Incertitudine.

Nici la acest program cadrele didactice nu au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat; spre exemplu: prof. univ .dr. ing. Petre Roman doctor în Mecanica fluidelor predă Variabile de stare în planificarea viitorului, lect. univ. dr. Bucur Diana doctor în Mecanica fluidelor predă Alocarea resurselor pentru susţinerea bunurilor comune şi biodiversităţii la nivel naţional şi global).

• programul de studii universitare de masterat supus evaluării nu dispune de plan de cercetare ştiinţifică propriu).

• parţial îndeplinit – personalul didactic şi de cercetare nu este implicat în granturi de cercetare internaţionale).

• instituţia dispune de spaţii închiriate, cu destinaţie administrativă conform contractului de locaţiune, până la data de 26.11.2014. Fondul de carte propriu nu cuprinde cel puţin 50% titluri de carte sau cursuri de specialitate apărute în ultimii 10 ani în edituri recunoscute).

• există discipline cuprinse în planul de învăţământ pentru care nu s-au elaborat fişe de disciplină: Integrarea inteligenţei colective în economia cunoaşterii I şi II, Planificarea resurselor tehnologice în procesele de optimizare economică, Probleme de stabilitate financiară în situaţii de incertitudine economică).

Programul de studii universitare de masterat MANAGEMENTUL PLANIFICĂRII VIITORULUI ÎN CONDIŢII DE INCERTITUDINE nu satisface cerinţele normative obligatorii, standardele şi indicatorii de performanţă şi standardele specifice.

În ceea ce privește cel de-al treilea program de masterat propus spre evaluare, Analiză și evaluare comportamentală în domeniul resurselor umane, evaluatorii ARACIS au semnalat următoarele nereguli:

• sălile de predare nu dispun de echipamente tehnice de predare și învățare

• laboratoarele de cercetare nu dispun de echipamente.

• unele discipline certifică o orientare spre Psihoterapie, irelevant pentru programul de masterat;

• cele trei discipline din planul de învățământ sunt supracreditate: numărul de ore pentru evaluare e prea mare, precondițiile nu sunt formulate în termeni specifici domeniului;

• există neconcordanță între teme și metode de predare; exemplu: Genetica Comportamentală. Nu există concordanțe între planul de învățământ și fișa disciplinei în ceea ce privește numărul de ore alocate curs și seminar și credite. Timpul alocat pentru studiu individual e prea mare pentru bibliografia recomandată.

Nici acest program nu a fost acreditat de ARACIS.

Institutul pentru Studii Democrate a fost înfiinţat în anul 2000, după cum a declarat Petre Roman într-un interviu din 2012. Din spusele fostului premier, în anul 2011, în cadrul lui, s-au derulat programe pe fonduri europene. Întrebat de reporter dacă a avut rezultate acest program, Petre Roman a spus că „rezultatele se văd prin oamenii care sunt pregătiţi.” 

 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button