CINE trebuie să aibă grijă de copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Ce spune legea

de:
28 aug. 2019
4 Afișari
CINE trebuie să aibă grijă de copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Ce spune legea

La nivelul Serviciului de Intervenţie în Situaţii de Abuz, Neglijare, Trafic şi Migraţie care funcţionează în cadrul DGASPC Sector 2, în prezent, sunt monitorizate situaţiile a 89 de copii care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte faptul că una dintre atribuţiile pe care le au Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor este de „a vizita, periodic, la domiciliu (…) familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate”.
„Copiii lăsaţi singuri acasă, în urma migraţiei economice a unuia sau a ambilor părinţi, reprezintă un fenomen social de amploare, care nu trebuie neglijat, având în vedere efectele negative pe care le are asupra protecţiei drepturilor copilului. Prin serviciul specializat din cadrul DGASPC Sector 2, situaţia copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate este monitorizată, conform legislaţiei în vigoare, astfel încât copiii să beneficieze de tot sprijinul de care au nevoie”, a declarat Mugur Mihai Toader, primarul Sectorului 2.

Părinţii au obligaţia de a notifica serviciului public de asistenţă socială
Legislaţia în vigoare prevede mai multe modalităţi prin care cazurile copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate ajung în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială. Potrivit legii 272/2004, părintele care urmează să plece la muncă în străinătate are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui.
O altă modalitate prin care copiii ajung în atenţia serviciului public de asistenţă socială implică unităţile şcolare. Serviciul public de asistenţă socială solicită, în fiecare an, unităţilor şcolare care funcţionează pe raza lor administrativ teritorială, date şi informaţii cu privire la copiii aflaţi în următoarele situaţii: copii cu ambii părinţi plecaţi în străinătate; copii cu părintele unic susţinător plecat în străinătate; copii cu un singur părinte plecat în străinătate; copii reveniţi în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.
De asemenea, reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială se pot autosesiza şi pot efectua demersurile prevăzute de legislaţia în vigoare ori de câte ori, prin natura activităţii pe care o prestează, intră în contact cu situaţii ale copiilor care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
Instanţa dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti, în situaţia în care sunt plecaţi ambii părinţi
În situaţia în care ambii părinţi ai copilului sunt plecaţi în străinătate sau unicul părinte al copilului este plecat, serviciul public de asistenţă socială va efectua toate demersurile necesare pentru ca instanţa să dispună delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de 1 an, către persoana desemnată, astfel încât sa fie respectate drepturile copilului ( în reprezentarea cu unitaţi spitaliceşti, unităţi şcolare sau orice alte instituţii care pot asigura minorului satisfacerea nevoilor de dezvoltare fizică şi psihică, etc.) şi prevenită expunerea la situaţii de risc.
Totodată, după ce instanţa hotărăşte delegarea drepturilor părinteşti, persoana în sarcina căreia cad îngrijirea şi creşterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu, un program de consiliere, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul.
Cei care preiau autoritatea părintească beneficiază de consiliere timp de şase luni
Pe durata monitorizării situaţiilor copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate, reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială asigură pentru persoanele desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de şase luni. În eventualitatea în care, pe durata monitorizării, se constată că există suspiciuni de afectare a stării emoţionale a copilului, reprezentanţii serviciilor publice de asistenţă socială efectuează demersurile necesare includerii acestuia într-un program de evaluare/consiliere psihologică. Dacă se constată degradarea stării de sănătate a copilului, reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială informează în scris medicul de familie şi solicită sprijinul acestuia pentru verificarea stării de sănătate a copilului.
În limita resurselor disponibile, serviciile publice de asistenţă socială organizează la nivelul comunităţilor locale campanii de informare a părinţilor, în vederea conştientizării de către aceştia a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate, precum şi cu privire la obligaţiile ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în străinătate.

Cookies