CINE poate plăti taxă de gunoi de doar 1% în Capitală

de:
05 aug. 2019
9 Afișari
CINE poate plăti taxă de gunoi de doar 1% în Capitală

Cele 34 de tomberoane „Big Belly” sunt prevăzute cu compactoare, panouri solare, dar și cu senzori pentru gradul de umplere cu deșeuri, ce sunt conectați la un sistem integrat, iar atunci când acestea ajung la capacitatea maximă de umplere echipele direcției noastre sunt alertate pentru a interveni și a colecta deșeurile din recipiente.

Totodată, pentru încurajarea utilizatorilor casnici în vederea precolectarii separate a deșeurilor la asociațiile de locatari/proprietari, cât și la casele individuale, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 513 din 30.10.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 254 din 24.04.2019, a fost stabilită o subvenție în cuantum de 99% de la bugetul local al Sectorului 3 a tarifului pentru utilizatorii casnici care precolectează separat.

„Taxa de gunoi în sectorul 3 este zero, așa cum ne-am angajat, dar există o prevedere Europeană și un Regulament aprobat de CGMB prin care nu putem să subvenționăm tot. Prin urmare, am stabilit ca în Sectorul 3 să subvenționăm taxa de salubrizare cu 99%, cu condiția să se colecteze selectiv. Direcția Generală de Salubritate respectă prevederile legale în vigoare și în acest sens a emis facturi care reprezintă doar 1% din valoare. Este tot ceea ce putem face. Ca și concept taxa de gunoi este zero atâta timp cât 1% nu poate să reprezinte ceva”, a declarat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

Pentru monitorizarea acordării acestei subvenții, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 implementează un sistem potrivit căruia asociațiile de locatari/proprietari sau persoanele fizice au obligația de a preda lunar cel puțin 1 kg/ persoană de deșeu reciclabil, iar persoanele care nu vor îndeplini această condiție vor plăti tariful întreg.

Pentru încurajarea agenților economici în vederea precolectarii separate a deșeurilor, costurile privind gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale vor fi suportate de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și operatorul economic legal constituit care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitate de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, cu care Direcția Generală de Salubritate Sector 3 are un contract cu acest obiect.

Direcția Generală de Salubritate Sector 3 pune la dispoziția utilizatorilor recipiente pentru precolectarea selectivă și/sau saci, în funcție de solicitările și necesitățile acestora.

Pentru deșeurile reciclabile utilizatorii pot stabili prin contractul de prestare a serviciului de salubrizare o frecvență fixă de colectare sau în cazul în care acest lucru nu este posibil deșeurile reciclabile pot fi colectate separat în baza unei solicitări la dispeceratul instituției sau la adresa de e-mail: containere.reciclare@primarie3.ro

Deșeurile colectate de pe raza Sectorului 3 sunt transportate la S.C. ECO SUD S.A. și la S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., în vederea sortării, valorificării și depozitării fracției inutilizabile rezultată.

Cookies