ȘTIRIUtile

Cine a nins, să strângă. Cine este responsabil de deszăpezire în București?

În fiecare iarnă apare întrebarea ce ne macină pe toți: Cine dă zăpada? A cui este responsabilitatea de a deszăpezi strada, cine ar trebui să curețe trotuarul de la bloc și cine dă jos zăpada de pe mașină, aceste probleme apar pe buzele tuturor la primul fulg de nea. Cu toate că românii sunt obișnuiți să dea vina pe autorități, care sunt luate pe nepregătite, ar trebui să se informeze și dacă nu au vreo responsabilitate proprie în această activitate, dând dovadă de buni gospodari.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, obligaţiile şi răspunderile revin atât autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor, pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.

Potrivit art. 5, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectueze lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utilizate de acestea, iar, conform art. 6, cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.

Cine curăță străzile?

Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum şi primării au obligaţia să asigure, în condiţiile legii: f) curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, a gheții de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile (art. 8 – OG 21/2002).

Cine curăță trotuarele?

Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii: f) îndepărtarea zapezii şi a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri (art. 10 – OG 21/2002). Iar, potrivit art. 11, asociaţiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligaţiile ce revin cetăţenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, şi vor răspunde pentru realizarea acestora în faţa autorităţilor administraţiei publice locale.

Astfel încât, asociațiile de proprietari trebuie să se ocupe de mai multe aspecte:

  1. Să încheie contracte de deszăpezire cu societăți specializate, astfel încât imediat după oprirea ninsorii acestea să intervină imediat. În lipsa unui astfel de contract, se găsesc foarte greu societăți care să dețină echipamente de deszăpezit disponibile.
  2. Să se aprovizioneze din timp cu materiale antiderapante, nisip, lopeți, orice alte unelte sau materiale necesare.
  3. Să verifice atribuțiile firmei de curățenie sau a personalului angajat în acest scop pentru a fi acoperită și activitatea de deszăpezire a căilor pietonale de acces, eventual a trotuarelor și rigolelor.

Prin urmare, înainte să dăm vina pe cine nu trebuie, să ținem cont că deszăpezirea trotuarelor din faţa curţilor şi caselor de pe celelalte străzi cade în responsabilitatea cetăţenilor, iar deszăpezirea străzilor, piețelor și a locurilor publice cade în responsabilitatea consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, precum şi a primăriilor, aşa s-a stabilit prin Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button