Cinci universităţi de top din România cer schimbarea regulilor: finanțare în funcție de performanță

de:
18 mai 2015
0 Afișari
Cinci universităţi de top din România cer schimbarea regulilor: finanțare în funcție de performanță

Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ASE şi Universitatea de Vest din Timişoara s-au reunit la Timişoara, unde au încheiat o rezoluţie. Cele cinci instituţii de învăţământ superior cer revenirea la o clasificare a universităţilor făcută de un organism internaţional şi la finanţarea universităţilor pe baza de performanţă.

Universităţile de top avertizează că se înregistrează „scăderea credibilităţii instituţiilor de învăţământ superior din cauza abordării superficiale a multiplelor cazuri de plagiat, corupţie academică, incompatibilităţi etc. şi diminuarea relevanţei diplomelor universitare”, scrie Digi24.ro. 

Cele cinci universităţi solicită guvernului următoarele:

1. Alocarea a minimum 6% din PIB pentru educaţie;

2. Evaluarea şi clasificarea universităţilor printr-un program internaţional, neutru din punct de vedere politic şi nesusceptibil de influenţe şi presiuni sociale;

3. Restructurarea finanţării publice a învăţământului superior în sensul echilibrării criteriilor sociale (accesul liber şi neîngrădit al celor care îndeplinesc standardele minimale de admitere) cu criterii de performanţă academică;

4. Adoptarea cadrului de finanţare multianuală a învăţământului superior şi a cercetării din România;

5. Adoptarea principiului de finanţare publică obligatorie a cercetării ştiinţifice cu minim 1% din PIB;

6. Descentralizarea administrativă şi responsabilizarea structurilor executive şi academice din instituţiile de învăţământ superior;

7. Iniţierea şi consolidarea programului ‘Iniţiativa de Excelenţă Academică’, în scopul dezvoltării unor universităţi româneşti competitive internaţional, pentru perioadele 2016-2020, 2021-2025;

8. Reconstrucţia instituţională a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice româneşti prin elaborarea şi adoptarea unei legi simple, flexibile, cuprinzătoare şi coerente;

9. Participarea şi consultarea studenţilor în procesul de luare a deciziilor la toate nivelurile;

10. Adoptarea unui cadru legal privind salarizarea cercetărilor ştiinţifici din universităţi, similar celui din Academia Română şi institutele naţionale de cercetare”.

Cookies