SMART CITY

Cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar şi universitar 2016-2017, APROBATE de Guvern

Potrivit comunicatului de presă remis MEDIAFAX.ro, cifrele de şcolarizare pentru viitorul an şcolar se menţin la nivelul celor aprobate pentru anul 2015-2016 pentru învăţământul de masă, la nivelurile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal, artă şi sportiv. Mai exact, pentru anul şcolar viitor sunt prevăzute pentru educaţia timpurie 665.000 de locuri, pentru învăţământul primar – 925.000 de locuri şi pentru învăţământul gimnazial – 810.000 de locuri. Pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal – frecvenţă/zi, actul normativ prevede 176.000 de locuri, pentru clasa a IX-a seral şi frecvenţa redusă – 17.000 de locuri, la clasa a XI-a, învăţământ cu frecvenţa seral – 15.000 de locuri, pentru învăţământ profesional – 53.000 de locuri, iar pentru stagii de practică, 5.000 de locuri. Pentru învăţământul terţiar non universitar (postliceal) sunt alocate 28.000 de locuri.

 

Cifra de şcolarizare pentru învăţământul profesional de stat este fundamentată de analiza nevoilor de calificări ale agenţilor economici pe baza structurii cererii potenţiale, pe domenii de formare profesională din învăţământul profesional şi tehnic, în perspectiva anului 2020. Guvernul menţionează că numărul de elevi cuprinşi în învăţământul profesional a crescut în anul şcolar 2015-2016 faţă de anul şcolar 2013-2014, de la aproape 26.500 la peste 65.000 (adică o creştere de 246%). Dacă în anul şcolar 2011-2012, ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul profesional din totalul elevilor din învăţământul profesional şi tehnic era de 6,4%, în anul şcolar 2015-2016 acest procent a crescut la 21,2%.

Pentru ciclul universitar de doctorat cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017 este de 3.000 granturi de studii, iar pentru rezidenţiat, 4.000 de locuri. Pentru instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de siguranţă naţională, pentru anul 2016-2017 au fost alocate 1.537 de granturi de studiu pentru licenţă, 472 de granturi de studiu pentru master şi 25 pentru doctorat.

Pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate sau diaspora sunt alocate în învăţământul preuniversitar 1.800 de locuri (cu bursă şi fără bursă) cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, 3.705 locuri cu finanţare totală sau parţială în învăţământul superior (atât cu bursă, cât şi fără bursă) şi 500 de luni-bursă pentru cadre didactice sau practică studenţi. Pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională, sunt alocate în învăţământul preuniversitar 1.800 de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, 3.520 locuri cu finanţare totală sau parţială în învăţământul superior (atât cu bursă, cât şi fără bursă) şi 1.700 de luni-bursă pentru cadre didactice sau practică studenţi.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button