Chioșcurile “de presă” din Sectorul 5 ar putea fi scoase la licitație

28 ian. 2021
374 afișări
Chioșcurile “de presă” din Sectorul 5 ar putea fi scoase la licitație

Consiliul Local Sector 5 ar putea adopta, în şedinţa de astăzi, un proiect care prevede închirierea în urma unei licitaţii publice a chioşcurilor destinate comercializării de presă, carte şi flori din această unitate administrativă.

Potrivit proiectului de hotărâre, tariful minim de la care să pornească procedura de licitaţie este în cuantum de 65 de lei/mp/zi – zona A, 40 de lei/mp/zi – zona B, 30 lei/mp/zi – zona C, 15 lei/mp/zi – zona D.

Conform documentaţiei de atribuire, cheltuielile ocazionate de dotarea celor 40 de chioşcuri cu mobilier comercial vor fi suportate integral de către agenţii economici declaraţi câştigători în urma licitaţiei publice organizate.

Suprafaţa unui chioşc este de 4,86 mp, iar cea a amplasamentului de 5 mp.

Chiria lunară va fi calculată în funcţie de dimensiunea construcţiei provizorii, având la bază valoarea adjudecată prin licitaţie şi va fi stipulată în contractul de închiriere.

Chiria va putea fi ajustată în situaţia în care au loc modificări legislative adoptate de autorităţi centrale sau locale al căror efect se reflectă în costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

Chiria ar urma să se achite lunar până la data de 20 a lunii următoare, neplata la termen atrăgând o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Garanţia este obligatorie şi este reprezentată de contravaloarea a două chirii. Locatarul va suporta contravaloarea utilităţilor consumate, a cheltuielilor de salubrizare şi a taxei de ocupare a domeniului public.

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică autorizată sau juridică care a plătit toate taxele aferente, inclusiv garanţia de participare; a depus oferta sau cererea de participare împreună cu toate documentele solicitate şi în termen; are îndeplinite la zi obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către bugetul consolidat al statului; nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare, potrivit Stiripesurse.ro.

Cookies