ARHIVA B365

CGMB, PUZ privind construirea unor blocuri de maximum 14 etaje pe malul lacului Tei

„Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – Şoseaua Petricani nr. 5A, sector 2”, prevede proiectul de hotărâre. Terenul are o suprafaţă totală de aproape 26.500 mp, fiind proprietatea privată a unor persoane fizice.

Conform avizului arhitectului-şef al Municipiului Bucureşti, Ştefan Dumitraşcu, prin acest PUZ se propune ca procentul maxim de ocupare a terenului să fie de 45%, iar retragerea minimă faţă de malul lacului, de 30 de metri. Regimul maxim de înălţime prevăzut este 2S+P+14E.

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, aprobat cu hotărârea CGMB nr. 269/2000 (cu modificările şi completările ulterioare), imobilul este situat în M2 – subzona mixtă cu clădiri, ce are regim de construire continuu sau discontinuu şi înălţimi maxime de P+14.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button