CGMB cere un teren pentru realizarea Pasajului suprateran de la Andronache

de:
27 iun. 2019
5 Afișari
CGMB cere un teren pentru realizarea Pasajului suprateran de la Andronache

„Se solicită Consiliului Judeţean Ilfov emiterea unei hotărâri pentru trecerea din domeniul public al judeţului Ilfov şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Voluntari în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a unei suprafeţe de teren de 10.896 mp pe durata derulării obiectivului de investiţii ‘Obiect 21. Nod Andronache – Închidere inel median'”, prevede unul dintre proiectele de hotărâre adoptate.

Potrivit raportului de specialitate al proiectului, printr-o adresă din 23 mai, Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă precizează că pentru realizarea acestui proiect este necesară preluarea suprafeţei de teren de 10.896 mp care se află pe raza administrativ-teritorială a judeţului Ilfov şi care aparţine domeniului public al CJ Ilfov, în administrarea Consiliului Local al oraşului Voluntari.

CGMB a aprobat, pe 11 martie, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Obiect 21. Nod Andronache – Închidere inel median”.

„Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind transmiterea din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al Municipiului Bucureşti a terenului în suprafaţă de 2.450 mp – Lot 1 şi a terenului în suprafaţă de 1.445 mp – Lot 2, din imobilul situat în sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, Şoseaua Vitan-Bârzeşti nr. 2-4, (…) precum şi declararea acestora din bun de interes public naţional în bun de interes public local, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip peisagistic, spaţii verzi, trotuare, alei pentru circulaţie pietonală, locuri de parcare şi o clădire – depozit de arhivă a Primăriei Municipiului Bucureşti”, prevede un al doilea proiect de hotărâre adoptat.

În cazul nerespectării destinaţiei terenurilor, acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea MApN.

Cookies