CGMB ar putea aproba prelungirea cu 12 ani a duratei contractului de concesiune încheiat cu Apa Nova

de:
10 iul. 2020
0 Afișari
CGMB ar putea aproba prelungirea cu 12 ani a duratei contractului de concesiune încheiat cu Apa Nova

„Se aprobă încheierea Actului Adiţional nr. 11 la Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 între Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent şi societatea Apa Nova Bucureşti SA, în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Bucureşti. (…) Se aprobă prelungirea cu 12 (doisprezece) ani a duratei Contractului de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul Bucureşti, în calitate de Concedent şi SC Apa Nova Bucureşti SA, în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Municipiul Bucureşti până la data de 17.11.2037”, prevede proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei CGMB din 15 iulie.

În referatul de aprobare a proiectului se precizează că valoarea investiţiilor realizate în perioada 2000 – 2020 în sistemul de apă şi canalizare, atât de către municipalitate, în cuantum de 510 milioane de euro, cât şi de către concesionar, în valoare totală de 533,07 milioane de euro, însă dezvoltarea urbanistică tot mai accelerată a Capitalei din ultimul deceniu nu a putut fi acoperită de dezvoltarea în acelaşi ritm a infrastructurii de apă şi canalizare.

Conform surse citate, Bucureştiul este un oraş în plină dezvoltare şi expansiune atât teritorială, cât şi demografică care necesită, în perspectiva realizării zonei metropolitane, investiţii ample în infrastructura de apă şi canalizare, Master Planul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 577/2019 estimând valoarea acestor investiţii la aproximativ 1.872 milioane de euro. Pentru a satisface aceste necesităţi, Municipiul Bucureşti va trebui în perspectiva următorilor 30 de ani să identifice resursele necesare.

„Mai mult, dat fiind actualul context caracterizat prin realocarea de lungă durată a fondurilor europene, naţionale, locale etc. către acele sectoare grav afectate de pandemia cu noul coronavirus care provoacă boala COVID-19, prin sarcinile care grevează bugetul local al Municipiului Bucureşti şi diminuarea semnificativă a veniturilor acestuia, urmare a măsurilor dispuse de autorităţi după declararea pandemiei de COVID-19, prin necesitatea de a asigura funcţionarea tuturor serviciilor (sociale, de utilităţi publice, etc), aflate sub responsabilitatea autorităţilor locale ale Municipiului Bucureşti, Concedentul nu va putea dispune de Fondurile Publice necesare finanţării infrastructurii de apă şi canalizare în vederea respectării obligaţiilor şi înlăturării riscurilor menţionate mai jos”, prevede referatul de aprobare.

Grupul de lucru al municipiului Bucureşti a propus încheierea Actului Adiţional nr. 11 la contractul de concesiune pentru aprobarea următoarelor: finalizarea Programului Bucur/lucrărilor suplimentare; finalizarea obligaţiilor suplimentare asumate de Apa Nova prin Actul Adiţional nr. 10, a căror valoare estimată a costurilor suportate şi viitoare este de 122,39 milioane de euro; un nou program investiţional obligatoriu prin care Apa Nova va finanţa şi realiza investiţii în sistem în valoare de 230,9 milioane de euro, pe o durată de 11 ani.

Investiţiile vor fi stabilite de părţi, pe baza următoarelor criterii principale: reducerea riscului de inundaţii în zonele centrale; lucrări pentru creşterea siguranţei sistemului în cazuri de forţă majoră – poluare majoră, cutremure etc.; redimensionare/reabilitare reţele de alimentare cu apă şi de canalizare din zonele centrale, pentru a se putea astfel realiza extinderile reţelelor avute în vedere; extinderi ale reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare pe străzile cuprinse în programele de modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare şi stradale.

Noul program investiţional obligatoriu va cuprinde proiecte atât în zona centrală a oraşului (precum Tineretului – Văcăreşti, Centrul Istoric – Cartierul Evreiesc), cât şi în zonele aflate în plină dezvoltare urbană (Odăi – Bucureşti-Ploieşti – Siseşti, Lacul Morii, Giuleşti – Sârbi, Prelungirea Ghencea, zona Militari, etc.). Lucrările de reabilitare/extindere se vor realiza pe aproximativ 1.800 de străzi. Se vor realiza în total aproximativ 675 kilometri de reţea de apă şi canal.

Este menţionată compensarea unor costuri suplimentare în valoare de aproximativ 14,6 milioane de euro, pe care le va suporta Apa Nova.

Conform Actului Adiţional nr. 11, pentru valoarea totală de 367,91 milioane de euro, reprezentând investiţii, costuri de operare, precum şi compensarea unor costuri suplimentare, concesionarul nu va solicita majorare de tarif.

„Modalitatea de menţinere a echilibrului financiar al Concesiunii constă în prelungirea cu 12 ani a Duratei Contractului, respectiv până la data de 17.11.2037, cu menţinerea Tarifului la nivelul actual pe toată Durata contractului astfel prelungită, cu excepţia Ajustărilor Ordinare şi a Ajustării Extraordinare pentru recuperarea costurilor de operare a SEAU Glina Faza 2 şi/sau a altor eventuale Ajustări Extraordinare în situaţiile în care, după semnarea prezentului Act Adiţional, survin Evenimente Extraordinare (…) şi/sau în cazul în care Concedentul solicită Concesionarului asumarea de noi obligaţii suplimentare”, mai prevede referatul de aprobare.

Cookies