CFR vrea să cumpere 80 de trenuri de aproape un miliard de euro

de:
25 iul. 2019
0 Afișari
CFR vrea să cumpere 80 de trenuri de aproape un miliard de euro

Ofertele au fost depuse de Alstom Ferroviaria SPA (Italia), CRRC Qingdao Sifang (China) și Siemens Mobility România, potrivit datelor instituției. „Autoritatea pentru Reformă Feroviara intenționează, prin derularea prezentei proceduri de atribuire, realizarea achiziției de rame electrice RE-R noi și servicii accesorii, destinate serviciilor feroviare de transport pasageri, pe rutele suburbane și regionale, astfel: A) Produse: 1) 40 rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport pasageri, pe rutele suburbane și regionale (RE-R) conform cerințelor minimale specificate în Caietul de sarcini; 2) Alte dotări și accesorii conform cerințelor specificate în CS; B) Servicii accesorii: 1) Servicii de mentenanță; 2) Instruirea personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor și a aplicațiilor software; 3) Transportul, asigurarea, punerea în funcțiune, asistență tehnică în perioada de garanție. În contractul de achizitii vor fi prevazute două clauze de revizuire, astfel: • posibilitatea suplimentării cantității cu încă 40 rame electrice, la care se vor asigura serviciile mentenanță și reparatii, conform cerințelor din caietul de sarcini, pe o durată de 15 ani; • posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă 15 ani (mentenanță 15 ani + 15 ani), conform cerințelor din caietul de sarcini. Perioadă de mentenanță după suplimentare va fi de 30 ani pentru toate cele 80 unități de rame electrice”, se arată în anunțul instituției.

Suplimentarea cantităților achiziționate (40 rame RE-R cu 15 ani mentenanță), prin dublare, va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adițional.

ARF menționează în anunț că semnarea contractului de achiziție publică este condiționată de încheierea contractului de finanțare sau de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investiții de către autoritatea contractantă.

„Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă că AC și/sau finanțatorul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă și/sau finanțatorul au fost notificate asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri își asumă întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația aplicării clauzei”, se mai spune în anunț, conform profit.ro. Finanțarea proiectului va fi asigurată și din fonduri europene, prin programul Coeziune Europeană și Dezvoltare Regională prin creșterea calității serviciilor de transport feroviar de călători în România – POIM.

Cookies