Curăţarea Dâmboviţei subterane: cea mai mare lucrare hidrotehnică din următorii ani

Curăţarea Dâmboviţei subterane: cea mai mare lucrare hidrotehnică din următorii ani

Pe sub Dâmboviţa de suprafaţă curge Dâmboviţa subterană, un râu cu un debit de 6-10 ori mai mare şi curgere vioaie. Şuvoiul subteran este format din apele menajere provenite de la toată reţeaua de canalizare a Bucureştiului, în lungime totală de 2.473 de kilometri.

Râul subteran are 17 km lungime şi şerpuieşte exact sub albia Dâmboviţei de suprafaţă, pe traseul Lacul Ciurel-Târgul auto Vitan, apoi până la Popeşti, apa murdară merge pe sub şosea, paralel cu râul Dâmboviţa. Curgerea apelor menajere se face gravitaţional, diferenţa de nivel între „izvoare” şi „vărsare” fiind de peste 30 de metri.

Fiindcă n-a fost curăţat niciodată de la darea în funcţiune, în 1987, în tunel s-au depus aluviuni în cantităţi atât de mari încât pe traseu au răsărit 25 de „insule” de consistenţă fermă, în care resturile s-au sedimentat în micro-straturi geologice.

Operaţiunea de curăţare a Dâmboviţei se va face în doi paşi. Întâi se vor pompa din Lacul Morii mai multe jeturi de apă sub presiune, care vor antrena mâlul de pe pereţii celor 17 kilometri de tunele. Urmează o a doua etapă, în care în tunele se vor monta din loc în loc nişte valve cu deschidere-închidere automatizată, care vor putea sigila anumite porţiuni din canale, pentru ca muncitorii să poată intra cu utilajele de raclare ca să cureţe fundul albiei, să stoarcă mâlul şi să îl scoată la suprafaţă. Vor fi scoase inclusiv resturile de cofrag lăsate de constructori în 1987.

SURSA: Romania Libera