Ce a decis Consiliul Concurenţei despre ELIMINAREA Uber, Star Taxi şi Clever Taxi

Ce a decis Consiliul Concurenţei despre ELIMINAREA Uber, Star Taxi şi Clever Taxi

„Autoritatea de concurenţă consideră că dezvoltarea unor astfel de aplicaţii contribuie la creşterea gradului de concurenţă în piaţă şi facilitează interacţiunea dintre cerere şi ofertă, având efect benefic pentru ambele părţi, client şi şofer. Astfel, clientul final are acces, în acelaşi timp, la o ofertă mult mai largă de servicii, aspect care reduce semnificativ timpul de căutare şi de aşteptare, dar şi la o ofertă variată din punctul de vedere al tarifelor şi al calităţii (prin posibilitatea accesării evaluărilor făcute de clienţii precedenţi asupra serviciilor în cauză). În acelaşi timp, se reduce perioada de inactivitate pentru şoferul de taxi, îndeosebi în intervalele de timp în care nu se înregistrează un nivel ridicat de cerere, aspect care contribuie la eficientizarea activităţii acestuia. Din consultarea publică realizată în urma postării pe site-ul autorităţii locale din Bucureşti a unui proiect de regulament, care urma să modifice şi să detalieze aspectele legate de interzicerea acestor aplicaţii integratoare, a rezultat că atât clienţii, cât şi şoferii de taxi susţin în proporţie covârşitoare prezenţa în continuarea a acestor aplicaţii, considerând că eliminarea lor ar echivala cu un regres din punct de vedere tehnologic. Pentru a asigura o creştere a concurenţei pe piaţa serviciilor de intermediere de transport taxi, alături de serviciile clasice, definite în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare drept servicii de dispecerat taxi, ar putea coexista servicii noi, inovative, aşa cum sunt aplicaţiile electronice integratoare, reglementatorului revenindu-i sarcina de a asigura un regim nediscriminatoriu în piaţă între acestea”, se arată într-un punct de vedere emis de Consiliul Concurenței cu privire la Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi de închiriere.

Și în ceea ce privește serviciile gen Uber și Taxify, recomandările Consiliului Concurenței sunt asemănătoare.

„În ceea ce priveşte celelalte prevederi care fac obiectul proiectului de lege, cum este cea referitoare la interzicerea efectuării de transport public de persoane, contra cost, cu un autoturism, care nu deţine autorizaţie taxi, considerăm că şi în acest caz ar trebui avute în vedere acele soluţii tehnice alternative, care cresc gradul de concurenţă, cu efect benefic pentru consumator şi care nu ar trebui excluse din piaţă ci identificată o modalitate de a elimina eventualele discrepanţe de ordin administrativ, fiscal etc. care ar putea favoriza unii furnizori de servicii în detrimentul altora. Este vorba despre acele servicii prin care un șofer îşi pune mașina la dispoziţia publicului, în schimbul unui tarif din care realizează profit, în timp ce publicul/pasagerul(ii) accesează acest serviciu/călătorie prin intermediul unui website sau a unei platforme/aplicații, furnizate de o terță parte (facilitator). Fără a intra în aspecte ce țin de justificarea și oportunitatea proiectului de lege, Consiliul Concurenței își manifestă deschiderea și preocuparea față de necesitatea de a asigura un cadru normativ și pentru aceste servicii și modele noi de transport asigurate prin intermediul aplicațiilor integratoare și platformelor tehnologice, motiv pentru care propunem completarea proiectului de lege cu prevederi în acest sens”, se mai arată în punctul de vedere comunicat de instituție pe 22 mai.

Reamintim că potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, aplicaţiile precum Clever Taxi, Star Taxi, servicii ca Uber şi Taxify ar putea fi scoase din piaţă printr-o Ordonanţă de Urgenţă. Proiectul publicat de Ministerul Dezvoltării susţine în nota de fundamentare că „din cauza acestor aplicații de taxi, concurența pe această piață este denaturată”.

„Datorită acestor aplicații taxi, concurența pe această piață este denaturată prin comercializarea acestor aplicații taxi, fără acordul transportatorilor autorizați de taxi și/sau a dispeceratelor de taxi. Cu alte cuvinte aplicaţiile care nu au în spate un dispecerat de taxi, aşa cum au doar aplicaţiile firmelor de taximetrie, vor fi scoase în afara legii. De asemenea, dispecerizarea serviciilor de taxi prin intermediul aplicației menționate se face fără autorizațiile prevăzute de Legea nr. 38/2003. Având în vedere cele precizate, se impune modificarea cadrului legal şi adoptarea unor soluții adecvate de maximizare a eficienței la nivel național, astfel încât, cerinţele normative să răspundă evoluţiei tehnologice şi exigenţelor clienţilor”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

În plus, serviciile Uber și Taxify ar putea fi scoase de pe piață sau trebuie transformate în servicii de taxi.

„Un alt aspect constatat în practică, îl reprezintă dificultatea sancţionării cu amendă ce se aplică potrivit art. 55, pct. 3, lit h) din Legea nr. 38/2003, persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea, în mod repetat, de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, a următoarelor fapte:
– transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă valabilă, potrivit prevederilor legii.
– transportul public, contra cost, de mărfuri sau de bunuri cu un autovehicul cu masa maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, fără a deţine pentru acesta autorizaţie taxi valabilă, potrivit prevederilor legii ori altă autorizaţie valabilă. Faţă de acestea, este dificil ca organele de control să probeze caracterul repetitiv al faptei, astfel încât să poată aplica sancțiunea, neexistând posibilitatea efectivă de a monitoriza de câte ori o persoană exercită activitatea de transport persoane în regim de taxi în altă localitate decât cea de autorizare, prin staționarea în acea localitate”, se mai arată în nota de fundamentare. Mai multe amănunte pe Hotnews.