ESENTIAL

Ce se ascunde la RATB: Salarii mari, prea mulți angajați și productivitate mică a muncii

De luni de zile, termenul cel mai des utilizat pentru a descrie situația de la RATB este „dezastru”. Parcul auto este învechit, zeci de vehicule stau neutilizate pentru că nu există piese de schimb, iar luna trecută nu au mai fost tipărite nici carduri de călătorie. Toate aceste deficiențe sunt explicate de reprezentanții RATB prin lipsa unei finanțări adecvate. Cu toate acestea, an de an veniturile încasate de Regie sunt în scădere, în timp ce salariul mediu anual din Regie crește. De fapt, în 2014, mai mult de jumătate din bugetul RATB a fost cheltuit doar pe salarii.

Potrivit unui raport întocmit de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice București (AMRSPB) în noiembrie 2014, la RATB sunt prea mulți angajați, performanța lor profesională este slabă, iar creșterile salariale nu sunt justificate. 

Astfel, în primul semestru al anului 2014, la RATB erau 10.890 de angajați, iar salariul mediu anual pe angajat a fost 46.378 lei, adică 3.864 lei pe lună (n.r. valoarea salariului mediu anual a fost calculată prin împărțirea fondului anual de salarii la numărul de angajați).

Salariul mediu anual a crescut în fiecare an începând cu 2008 (anul de la care a pornit evaluarea AMRSPB) în condițiile în care, în general, productivitatea muncii a fost în scădere (singurele creșteri au fost în 2012 și 2013). „Putem concluziona pe baza acestor valori că nu a existat o corelare normală a veniturilor salariale cu rezultatele efective şi performanţa resursei umane din cadrul regiei”, se precizează în raportul AMRSPB).

De asemenea, s-a constatat o creștere nejustificat de mare a numărului posturilor de execuție, deși această categorie de angajați are salarii peste medie în RATB.  „Personalul de execuţie a crescut de la 163 în 2008 la 261 în 2014. Numărul personalului de execuţie nu ar trebui să depăşească 160 de salariaţi. Numărul exact trebuie să fie determinat în cadrul Biroului Normare pe baza sarcinilor prevăzute pentru aceşti salariaţi, ţinând cont că la o cheltuială medie cu salariile de 4.000 de lei lunar/salariat reducerea cu 100 a personalului existent ar însemna o economie de 4.800.000 lei pe an (sumă aproximativ echivalentă cu costul a 1 tramvai nou, cu performanţe deosebite)„, se mai arată în documentul citat.

Lista sporurilor și premiilor stabilite pentru angajații RATB

Sistemul de salarizare de la RATB este unul bogat în recompense şi sporuri. Astfel,în contractul colectiv de muncă încheiat pentru perioadă 2014-2016 sunt prevăzute nu mai puțin de 54 sporuri. Dintre acestea menționăm: 

– Spor pentru orele lucrate noaptea – 25%, interval orar 22,00 -6,00 
– Spor pt. zilele de sărbătoare: 100%,
–  Ore suplimentare: 100%, dacă orele suplimentare sunt în zile de sărbătoare 150%
– Vechime în muncă, între 5-25%,
– Spor de dificultate pt. conducătorii auto şi instructorii auto – în funcţie de gradul de dificultate al traseului: gradul de dificultate I – 19%, gradul de dificultate II – 20% din salariul de bază negociat
–  Sporuri funcţii de conducere:
       – 16% Contabil şef autobază, Şef atelier, Şef birou, Şef sector linii, Şef asociaţia Sportivă, Preşedinte Asociaţia sportivă,
       – 17% Contabil şef, Şef serviciu UR, Şef secţie UR, Şef autobază, Inginer şef,
       – 18% Şef serviciu, Şef secţie.

Premierea salariaţilor se face la propunerea conducătorilor locurilor de muncă, cu avizul sindicatului
reprezentativ, pentru realizări deosebite, în limita a maxim  5% din fondul de salarii. În funcţie de situaţia economică a regiei se acordă următoarele prime:
– prime anuale individuale în valoare maximă a unui salariu tarifar,
– primă de Paşte: 500 lei,
– primă de Crăciun: 500 lei,
– primă Ziua Transportatorului,
– prima de vacanţă – 80% din salariu de bază negociat

 Conducătorii de vehicule şi instructorii auto au un spor de 3 zile de concediu de odihnă
– au un plus de 3 – 5 zile concediu de odihnă mai multe meserii: sudor, asfaltator, turnător, lăcătuş, vopsitor etc

Zile libere pentru diferite evenimente:
– Căsătoria salariatului – 5 zile,
– Căsătoria unui copil – 3 zile,
– Naşterea unui copil – 5 zile pentru Tată sau 10 zile dacă a urmat cursuri de puericultură,
– Deces rude gradul I, II şi III (socri, cumnaţi) – 5 zile,
–  8 martie zi liberă pentru Femei,
– 7 aprilie Ziua mondială a sănătăţii (Centrul de sănătate şi Medicina muncii),
– Zile nelucrătoare conform sărbătorilor religioase obişnuite – total 12 zile/an.

Alte beneficii:

– 50% din valoarea biletelor de odihnă şi tratament, dar nu mai mult de 1200 lei sau 1400 lei pentru bilete tratament,
– Pentru boli profesionale şi pentru accidente de muncă RATB suportă până la 3000 lei şi decontarea drumului pentru biletele de tratament
– la naşterea sau înfierea unui copil salariaţii primesc aproximativ 1850 lei

– Concediu de maternitate: Regia compensează pentru salariată diferenţa între concediul legal de maternitate şi salariul de bază avut.

Prea mulți angajați, selectați pe criterii subiective

Potrivit raportului, întocmit de AMRSP, la RATB personalul este supradimensionat comparativ cu nevoile regiei. „Pornind de la Cifra de afaceri reală înregistrată în 2013, numărul maxim de salariaţi pe care ar fi trebuit să îi aibă Regia ar fi de 9050 de salariaţi, faţă de 11120 cât avea în 2013, adică 81%”, se precizează în document. 

Dacă se ia drept criteriu norma medie de deservire a parcului auto, calculat ca şi raport dintre numărul total de salariaţi ai regiei şi numărul total de vehicule, atunci numărul total al angajaților ar trebui sa fie de aproximativ 8.022, deci 72% din cât este în prezent, potrivit unor calcule realizate de AMRSP.

Un personal supradimensionat a fost constatat și la Uzina de Reparații. „În condiţiile în care la nivelul regiei există structuri funcţionale, suficiente din punct de vedere al efectivelor, nu credem că se justifică păstrarea şi la nivelul Uzinei a unor replici independente ale structurilor centrale (de exemplu, resurse umane prin Biroul Personal Administrativ, biroul financiar şi contabilitate şi, mai nou, marketing) decât dacă se urmăreşte separarea administrativă în viitorul apropiat. O reorganizare radicală a acestui centru de profit trebuie efectuată pentru a degreva regia de o cheltuială însemnată”, se menționează în raportul AMRSP. 

Nici criteriile de angajare nu sunt foarte obiective, arată AMRSP. Astfel, cea mai mare pondere în stabilirea punctajului pe baza căruia sunt departajați candidații o are interviul. „În cadrul interviurilor nu se pot verifica întotdeauna obiectiv şi cu acurateţe îndeplinirea diferenţiată a unor criterii, fapt care duce la apariţia unor situaţii de natură să dea naştere la suspiciuni privind corectitudinea concursului”, se precizează în raport. 

Psiholog angajat la Biroul de Întreținere-Reparații, filolog la Centrul de Sănătate

Astfel, s-a ajuns la situația în care au fost angajate persoane la RATB, fără ca acestea să aibă un obiect de activitate. „La nivelul managementului superior există 5 consilieri pentru care nu au fost primite pe parcursul evaluării fișe de post sau alte informații din care să reiasă scopul și obiectul muncii acestora„, se precizează în raportul de evaluare. 

Există, de asemenea, foarte multe cazuri în care studiile angajatului nu au nicio legătură cu funcția pe care o ocupă și cu responsabilitățile pe care această funcție le presupune. Astfel, la Biroul de Relații Publice au fost angajați un actor, un geograf şi un istoric, iar la Centrul de Sănătate al Regiei un jurnalist (salariu brut 1297 lei)  şi un filolog (1355 lei/lună brut), deși în ultimii ani, această structură nu a emis niciun comunicat de presă. Mai mult, în cadrul Biroului Personal Întreţinere Reparaţii a fost angajat un referent licenţiat în geografie (cu un salariu brut de 2402 lei) şi un psiholog (2511 lei).

„În condiţiile în care în cadrul RATB există un Laborator de testări psihologice, cu 12 psihologi practicanţi, care pentru a-şi acoperi normarea necesară are contracte cu terţi în fiecare an (de aprox.15-20% din total testări) găsim trei psihologi încadraţi ca referenţi de specialitate în următoarele birouri: Biroul personal, Serviciul Plan Organizare şi Normare şi Biroul metodologie îndrumare Contract Colectiv de Muncă”, scriu evaluatorii AMRSP. 

În cadrul Biroului Ofertare a fost angajat un  jurist şi o licenţiată a Universităţii naţionale de apărare
(si cu o licenţă în management turistic si comercial) plătită cu 2748 lei brut. La Direcţia Administrativă şi Asistenţă Socială, în cadrul Serviciului Pază şi Protecţie sunt angajați trei referenţi de specialitate: trei jurişti cu salariul de încadrare pentru doi dintre ei de 2402 lei fiecare şi cel de al treilea cu salariul de încadrare de 2741 lei. Tot aici găsim şi un „profesor”, nu se specifică specialitatea, plătit cu 2402 lei.
În cadrul SIPP găsim un referent de specialitate care are ca profesie de bază Ştiinţele politice.

RATB a angajat juriști pe bandă. Astfel, există 12 jurişti trecuţi ca şi „referenţi de specialitate”, pe lângă cei 30 de consilieri juridici încadraţi ca atare în cadrul RATB. Aceasta ar însemna un total de 42 persoane cu studii juridice în cadrul regiei.

9501 lei pe lună  pentru redactarea a 5-8 comunicate de presă

La Biroul Relaţii Publice sunt 18 persoane din care: 14 referenti, 2 posturi libere si un purtător de cuvânt, plus personal mediu: statistician, referent şi tehnician.

„RATB cheltuie lunar suma de 9501 lei pentru a fi redactate 5-8 comunicate de presă, pe site-ul RATB, de 2, maxim 3 fraze (care se referă la date de ordin tehnic ale căror texte, referitoare la înfiinţarea /desfinţarea de staţii RATB sau modificări de trasee, probabil sunt livrate de serviciile care se ocupă de aceste modifiări), pentru a monitoriza în 9 luni circa 14 referiri în mass-media la RATBȚ, se precizează în raportul AMRSP.

Raportul „Analiza diagnostic a activității RATB și măsuri de creștere a performanței acesteia”, vizează perioada 1.01.2009 – 30.06.2014 și a fost în finalizat în noiembrie anul trecut. 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button