FIT CITY

Ce salariu și ce concediu primesc angajații care intră în carantină din cauza coronavirusului – CNAS

„Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcția de sănătate publică. Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică. În caz de carantină, certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, dar numai pentru luna în curs sau luna anterioară. Durata concediilor medicale pentru carantină nu se cumulează cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afecțiuni”, precizează Casa Națională a Asigurărior de Sănătate (CNAS), care invocă reglementările cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificările și completările ulterioare, scrie News.ro.

De asemenea, dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică depășește 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale. Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită potrivit legii și este suportată integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

„În cazul certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină nu se aplică restricția prevazută la art. 20 alin (1) din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia „medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape”, întrucât carantina semnifică o suspiciune a unei persoane de a fi contaminată cu o boală transmisibilă și nu un diagnostic confirmat medical al acesteia (episod de boală)”, subliniază CNAS.

Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale privind acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantină, CNAS a transmis o circulară către toate casele teritoriale de asigurări de sănătate. Ministerul Sănătății a emis miercuri Ordinul pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei. Documentul stabilește definiția de caz, ce tipuri de persoane sunt plasate în carantină și cine intră la izolare la domiciliu ce se întâmplă cu persoanee care prezintă simptome, dar și măsurile care trebuie luate. Ieșirea din carantină se face după 2 teste negative pentru COVID-19, efectuate la un interval minim de 24 ore. Toate persoanele plaste în carantină sau izolate la domiciliu primesc concediu medical.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button