ARHIVA B365

Ce lucrări s-au făcut la Eroilor, după surparea carosabilului din cauza lucrărilor la metrou

În urma întâlnirii din data de 21.12.2015, dintre Metrorex, Metroul SA şi Constructor s-au stabilit următoarele măsuri:

– executantul întocmește şi transmite un raport zilnic către Metrorex și Consultant cu privire la lucrările pe care le întreprinde la stația Eroilor 2, stadiul proiectelor (Dispoziții de Șantier ce urmează a fi implementate), referitor la stadiul verificărilor geotehnice în curs şi la rezultatele obţinute;

– Metrorex a solicitat expres executantului ca toate măsurile întreprinse să fie comunicate și la Inspectoratul de Stat în Construcții;

– executantul prezintă graficul de implementare, conţinând actiunile de întreprins până la finalizarea lucrărilor de consolidare și punerea în siguranţă a zonei şi a imobilelor de la staţia de metrou Eroilor 2, precum şi reluarea ciculaţiei în zonă, anunţă Metrorex, într-un comunicat de presă remis B365.ro.

Vezi şi: Metroul din Drumul Taberei se scumpeşte:Contractul, atribuit cu 3 zile înainte de surparea terenului

Calendarul acțiunilor derulate până acum:

În data 18.12.2015, S.C. Metrorex S.A. a solicitat Antreprenorului efectuarea demersurilor, în regim de urgenţă, pentru punerea în aplicare a Dispoziţiei de Şantier.

Au fost realizate lucrări de injecţii de consolidare a terenului afectat:

– în zona calcanului casei de pe Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 55;

– în zona staţiei de metrou Eroilor 2 – colţul situat către zona incidentului;

– în zona carosabilului de pe bulevardul Eroii Sanitari şi Bulevardul Eroilor.

Au început lucrările pregătitoare în vederea realizării de piloţi foraţi. Piloţii se realizează atât vertical, cât şi înclinaţi, poziţionaţi pentru consolidarea perimetrului casei de pe Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 55 şi în zona canalului colector avariat.

Se execută scanarea terenului cu instalaţii georadar concomitent cu lucrări de penetrometrie.

S-a demarat întocmirea proiectelor care detaliază prevederile Dispoziţiei de Şantier pentru: zona staţiei, respectiv imobilul afectat de la Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 55, consolidare generală teren, consolidare şi punere în siguranţă canal colector, epuismente.

În data de 17.12.2015 au fost convocate de către SC Metrorex SA părţile implicate în acţiunea de punere în siguranţă a zonei afectate de la staţia Eroilor 2. S-au discutat:

– măsurile ce urmează a fi adoptate pentru remedierea zonelor afectate de incidentul produs în data de 11.12.2015 la staţia de metrou Eroilor 2, precum şi modul de acţionare în continuare pentru evitarea producerii unor evenimente asemănătoare, în contextul Dispoziţiei de Şantier elaborată de Proiectant, însuşită de Experţi tehnici atestaţi şi de Antreprenorul General, prezentată de către Consultant;

– constituirea unui Colectiv tehnic operativ având rolul de urmărire a îndeplinirii măsurilor propuse pentru punerea în siguranţă a zonelor afectate de incidentul produs în data de 11.12.2015 la staţia de metrou Eroilor 2.

În urma discuţiilor, s-a luat decizia de convocare în regim de urgenţă a Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al SC Metrorex SA, pentru a se prezenta Dispoziţia de Şantier, fapt care s-a şi realizat în aceaşi zi.

În cadrul şedinţei CTE s-a stabilit necesitatea emiterii de către Consultant a unei Instrucţiuni de lucru care să aprobe Dispoziţia de Şantier, fapt care s-a şi realizat în aceeaşi zi, Instrucţiunea de lucru fiind transmisă atât la Beneficiar, cât şi la Constructor.

În data de 15.12.2015, a avut loc expertizarea de către Antreprenor, într-o primă fază, a clădirilor afectate, urmând ca, după stabilizarea tasărilor, determinată de consolidarea terenului, să se facă o nouă expertiză care să stabilească dacă este necesară consolidarea acestora. În cazul în care se va concluziona necesitatea consolidării, se va proiecta, verifica şi viza de către un expert tehnic atestat MLPAT, după care se va trece la execuţia lucrărilor.

Ca urmare a controlului Inspectoratului de Stat în Construcții din perioada 14 – 15.12.2015 s-a dispus executarea doar a lucrărilor de siguranţă stabilite de Proiectant, verificate de Verificatorul de proiecte şi însuşite de experţii tehnici atestaţi.

În data de 14.12.2015, Metrorex a participat împreună cu factorii responsabili la o şedinţă desfăşurată la sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC), ocazie cu care au fost puse la dispoziţia ISC contractele încheiate de SC Metrorex SA cu toţi cei implicaţi în realizarea investiţiei menţionate anterior.

SC Metrorex SA a prezentat contractele solicitate, iar în urma discuţiilor purtate la Inspectorat, s-a concluzionat necesitatea emiterii unor Dispoziţii de Şantier de către Proiectant, verificate de un verificator tehnic atestat şi avizate de către un expert de specialitate, respectiv în specialităţile reţele edilitare, construcţii civile, tunele de metrou şi geotehnic. Dispoziţia de Şantier este documentul care prevede executarea de lucrări de consolidare şi punere în siguranţă a zonei afectate în regim de urgenţă.

La sediul bazei de producţie a antreprenorului a avut loc o şedinţă de lucru la care au participat şi reprezentanţi ai Consultantului şi ai SC Metrorex SA, unde au fost prioritizate lucrările ce se efectuează în urma incidentului tehnic, astfel:

– consolidarea terenului de sub imobilul afectat, situat în Bulevardul Eroii Sanitari, nr. 55 prin injecţii verticale şi orizontale;

– sigilarea radială prin TBM cu ciment poliuretanic, pentru a împiedica pătrunderea apei în staţia Eroilor 2;

– consolidarea terenului aflat sub canalul colector de 1800 mm prin injecţii înclinate;

– consolidarea Bulevardului Eroii Sanitari şi a zonei afectate, prin injecţii;

– refacerea utilităţilor afectate, respectiv canalul colector de 1800 mm şi canalul de 500 mm.

În perioada 12 – 13.12.2015 au fost întreprinse următoarele acţiuni:

Monitorizarea tasărilor, cu informarea operativă a factorilor decidenţi prezenţi la faţa locului. Pentru siguranţa locatarilor imobilelor afectate, s-a luat decizia evacuării temporare a acestora. Evacuarea efectivă s-a realizat în data de 12.12.2015.

Antreprenorul a asigurat cazarea celor evacuaţi, iar 4 dintre cei 14 adulţi şi 3 minori aflaţi în clădire au fost transportaţi la Hotel Parlament, unde au fost cazaţi, iar ceilalţi au refuzat cazarea şi au mers la diverşi cunoscuţi.

Inspectoratul de Stat în Construcţii a efectuat un control în urma căruia s-a încheiat un proces-verbal în data de 12.12.2015, în care au fost dispuse măsurile şi stabilite etapele de parcurs.

Constructorul, împreună cu proiectanţii de specialitate, au stabilit intervenţiile necesar a fi executate urgent, pentru punerea în siguranţă a zonei înconjurătoare, a utilajelor TBM şi a staţiei, astfel:

– injecţii de consolidare cu mortar de ciment cu presiune scăzută în terenul de sub fundaţia clădirii de la nr. 55 de pe Bulevardul Eroii Sanitari;

– umplerea cavităţilor ce corespund puţului deteriorat pentru a sigila în exterior pereţii mulaţi şi pentru a bloca permanent fluxul apei care a generat fenomene de tasare de teren;

– consolidarea generalizată a întregii suprafeţe deteriorate a carosabilului, printr-o serie de perforări şi prin injectare de mortar de ciment la adâncimi variabile, în funcţie de stratigrafie şi de nivelul pânzei freatice;

– execuţia unui ecran de piloţi secanţi în zona adiacentă utilajului TBM, intrat deja parţial în staţie, pentru a asigura pe viitor intrarea completă în condiţii etanşe şi în teren consolidat;

– execuţia de puţuri suplimentare de epuisment, exteriori, la staţia Eroilor 2, care rămân în aşteptare, până la emiterea deciziei de punere în lucru;

– refacerea utilităţilor care au fost afectate de fenomen pe aria de intersecţie.

S-au demarat lucrările de sigilare a secţiunii de tunel ce corespunde intrării utilajului TBM în staţie, cu beton şi bentonită, pentru oprirea infiltraţiilor cu aport de material solid, acţiune finalizată în data de 14.12.2015.

S-a început executarea a două puţuri de epuisment a apelor pentru a-l înlocui pe cel distrus şi pentru siguranţă, în caz de precipitaţii. Acestea sunt funcţionale şi pot fi puse în lucru în caz de necesitate.

În seara de 12.12.2015, ministrul Transporturilor, Dan Costescu, i-a convocat la sediul Ministerului Transporturilor pe reprezentanţii Metrorex, ai constructorului, proiectantul, consultantul şi firma de monitorizare a terenului şi imobilelor din zonă. Aceştia i-au prezentat situaţia din teren şi măsurile pe care le-au luat până acum şi mai ales măsurile care se impun în perioada imediat următoare.

În data de 11.12.2015, la ora 15:30, ca urmare a străpungerii planificate a peretelui de beton armat al incintei staţiei de metrou Eroilor în zona intersecţiei dintre axul 1 si linia 2 pentru intrarea în statie a utilajului TBM, s-au produs infiltraţii cu antrenare de material solid pe conturul utilajului. În acelaşi timp, s-a constatat şi ruperea unui puţ de epuisment, aflat sub carosabil, în zona de circulaţie restricţionată anterior. Această stare de fapt a condus la apariţia fenomenului de sifonare în staţia Eroilor 2, cu ulterioarele probleme de tasare a carosabilului, a clădirilor adiacente şi afectare a utilităţilor din zona intersecţiei Bulevardul Eroilor cu Bulevardul Eroii Sanitari.

În aceeaşi zi au fost întreprinse de către Constructor, Proiectant, Consultant şi Beneficiar următoarele acţiuni:

Oprirea imediată a circulaţiei rutiere în zona afectată de fenomen şi alertarea serviciului de urgenţă prin telefon, la numărul 112.

Anunţarea deţinătorilor de utilităţi (canal, apă, electrice, gaz, etc.) supuse riscului deteriorării, pentru monitorizare permanentă.

Efectuarea unui by-pass provizoriu şi devierea canalului de scurgere cu diametrul de 500 mm, menţinând sistemul pe deplin eficient.

Umplerea iniţială a cavităţilor de sub suprafaţa carosabilului, în zona afectată, cu beton pompat.

S-a pus în funcţiune sistemul de pompare în staţia Eroilor 2, pentru evitarea inundării acesteia.

S-a instalat un sistem dedicat pentru monitorizarea 24 din 24 de ore a tasărilor suprafeţei afectate şi pentru cladirile adiacente, cu citire din oră în oră, iar, după stabilizare, la fiecare 3 ore.

„Facem precizarea că în acest moment situaţia este stabilă şi nu au mai fost înregistrate tasări.

Cerem scuze pentru disconfortul creat atât locatarilor zonei, cât şi cetăţenilor Capitalei pentru devierile de trafic”, mai precizează Metrorex în comunicatul citat.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button