LA MINE-N CARTIER

Cum poți scăpa de taxele și impozitele locale, în Sectorul 3

Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Sector 3 care a aprobat în ședința din 13 februarie „Metodologia privind scutirea la plata impozitului pe clădiri și impozitului pe teren, datorate bugetului local de către persoanele fizice”, cei care au datorii mai vechi de 3 ani și nu le pot achita pot solicita scutirea sau reducerea datoriilor la bugetul local.

În acest sens, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 a întocmit o metodologie de acordare a scutirilor la plata impozitelor și taxelor locale în condițiile prevederilor legale din Codul de Procedură Fiscală.

Pentru a beneficia de scutiri de taxe și impozite locale, persoanele fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

1. Să fie proprietarii bunurilor imobile impozabile pentru care se solicită scutirea la plata impozitelor și taxelor locale.

2. Venitul mediu lunar aferent fiecărui membru de familie sau persoană care locuiește și gospodărește împreună, să nu depășească salariul minim brut pe țară.

*Acest venit se determină prin însumarea tuturor veniturilor realizate de către toate persoanele care locuiesc și gospodăresc împreună și împărțirea acestei sume la numărul de persoane care locuiesc și gospodăresc împreună.

3. Suprafața locativă a imobilului să nu depășească suprafața utilă minimală astfel:

tabel

4. Solicitantul scutirii să nu dețină în proprietate un alt imobil (clădire/teren) în afara celui pentru care se solicită scutirea la plată.

5. Scutirea se acordă numai pentru locuința situată la adresa de domiciliu.

6. Vechimea impozitelor pentru care se solicită scutirea la plată să fie mai mare de 3 ani.

Documentația necesară în vederea acordării scutirii de la plata impozitului pe clădiri și terenuri trebuie să conțină:

– cerere

– actul de identitate, fotocopie și originalul pentru conformitate

– adeverință eliberată de autoritățile competente din care să rezulte că este beneficiar de indemnizație de șomaj sau ajutor social (dacă este cazul)

– adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice pentru fiecare persoană care locuiește și gospodărește în imobilul respectiv

– declarație de propria răspundere privind numărul persoanelor care locuiesc și gospodăresc împreună în imobilul respectiv (în speță toți membrii familiei și orice alte persoane care locuiesc la adresa respectivă)

– orice alte documente solicitate de către organul fiscal considerate a fi utile în soluționarea cecerii.

Dacă cererea de scutire la plata impozitelor și taxelor locale va fi aprobată, DAGSPC Sector 3 va efectua și o anchetă socială la domiciliul solicitantului scutirii pentru a se evita cazurile în care situația din acte nu corespunde realității.

Abia după această anchetă, dosarul solicitantului va fi trimis către DGITL Sector 3 și către primarul Sectorului 3 în vederea promovării proiectului de hotărâre.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button