ARHIVA B365

Categoriile de salariaţi care primesc scutire de la plata impozitului pe venit, începând cu 1 august

Începând cu data de 1 august, persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor din activităţi de cercetare-devoltare sunt scutite de plata impozitului pe venitul din salarii.

Prevederea apare în OUG nr. 32/2016, care modifică actualul Cod Fiscal. Actul normativ a intrat în vigoare la sfârşitul lunii iunie, dar în el se arată că scutirea se va aplica începând cu veniturile aferente lunii august a anului 2016.

Iată prevederea din lege:

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 60, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3 , cu următorul cuprins:
3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button