ȘTIRI

Câte locuri au rămase libere în Bucureşti după prima etapă de ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2016: Potrivit ISMB, numărul claselor pregătitoare aprobate în Bucureşti este de 755, numărul locurilor fiind  de19.964. În prima etapă au fost admişi 17.436 de copii, conform datelor Inspectoratului, iar numărul locurilor rămase libere pentru etapa a II-a  este de 2.528.

VEZI LOCURILE RĂMASE LIBERE ÎN FIECARE SECTOR AICI

VEZI AICI LISTA COPIILOR ADMIŞI

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a anunţat duminică că a centralizat datele finale înregistrate în prima etapă rezervată înscrierii copiilor în clasa pregătitoare (29 februarie – 18 martie). Datele statistice relevă faptul că 99,1% dintre cererile de înscriere în clasa pregătitoare au fost admise, procent în uşoară creştere, comparativ cu anul trecut (98,99%).Detalii, aici.

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare a început marţi 29 martie.

CALENDARUL celei de-a doua etapă de inscriere în clasa pregatitoare:

– 29 martie 2016: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

– 30 martie-8 aprilie 2016: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prim

– 11 – 15 aprilie 2016: Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

– 15 aprilie: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

– 19-22 aprilie 2016: Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

VEZI AICI CIRCUMSCRIPŢIILE SCOLARE

Condiții de înscriere în învățământul primar

Potrivit metotodologiei, părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Înscrierea acsetor copii în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2016-2017, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button