ARHIVA B365

Cât TEREN primeşti GRATIS de la stat, pentru construcţia unei case, dacă ai între 18 şi 35 ani

Senatorii au decis, marţi, ca suprafeţele care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în mediul rural să crească la suprafețe între 500 de metri pătraţi şi 1.000 de metri pătraţi. Proiectul va fi transmis, pentru dezbatere, Camerei Deputaţilor, care este Cameră decizională. Propunerea votată de senatori doar modifică Legea 15/2003, ale cărei prevederi în vigoare le găsiți mai jos.

În prezent, legea în vigoare stabileşte că suprafeţele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală sunt cuprinse:

– între 150 de metri pătraţi şi 300 de metri pătraţi în municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti;

– între 250 de metri pătraţi şi 400 de metri pătraţi în oraşe;

– între 250 de metri pătraţi şi 500 de metri pătraţi în comune şi sate.

De aceste prevederi beneficiază, o singură dată, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, care nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă sau un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi. De asemenea, potrivit legii, sunt eligibili pentru primirea unui teren doar tinerii ai căror parinţi nu detin sau nu au detinut in ultimii 10 ani in proprietate un teren in suprafata mai mare de 500 mp in mediul urban sau de 5.000 mp in mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat terenul.

Potrivit Legii 15/2003, tinerii pot beneficia de terenuri aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinte proprietate personala. Atribuirea terenului se face in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala, in limita suprafetelor disponibile, prin hotarare a consiliului local al comunei, orasului sau municipiului in care este situat terenul.

Cererea pentru atribuirea terenului se depune la consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale in care solicitantul are domiciliul. Cererea va cuprinde numele si prenumele solicitantului si domiciliul acestuia, la care se va anexa o copie de pe certificatul de nastere, o copie de pe cartea de identitate, o declaratie a solicitantului, pe propria raspundere, in care va mentiona ca nu detine sau nu a detinut in proprietate o locuinta sau un teren destinat construirii unei locuinte, precum si o declaratie a parintilor solicitantului, pe propria raspundere, ca nu detin sau nu au detinut in proprietate un teren in suprafata mai mare de 500 mp in mediul urban si 5.000 mp in mediul rural, indiferent de localitatea in care este situat terenul.

Consiliul local caruia i-a fost adresata cererea de atribuire a terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala se va pronunta asupra acesteia, prin hotarare, in conditiile prevazute de lege.

Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinte proprietate personala este obligat sa inceapa constructia locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului si sa o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul nerespectarii acestor conditii, prin hotarare a consiliului local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinta asupra terenului atribuit.

Tinerii care depun o cerere pentru a primi teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pe terenul atribuit in baza prezentei legi, pot beneficia de credite in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit Mediafax, parlamentarii au adoptat o propunere legislativă pentru modificarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, care îl are ca iniţiator pe deputatul PNL Victor Paul Dobre.

Comisia pentru administraţie a transmis plenului un raport de admitere la această iniţiativă legislativă.

Membrii acestei comisii de specialitate au apreciat că întemeierea unei gospodării în mediul rural prezintă unele particularităţi rezultate din prezenţa unor animale pe lângă casă, din lipsa reţelelor de alimentare curentă cu apă şi gaz, lipsa reţelelor de canalizare. Potrivit acestora, toate aceste particularităţi presupun, pe lângă construcţia casei şi prezenţa unor anexe gospodăreşti pentru animale, construcţii pentru adăpostul furajelor, drumuri de acces, lucru care face ca suprafaţa de 500 de metri pătraţi acordată, în prezent, prin Legea 15/2003, să fie insuficientă.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button