BAZAR

Cât şi când ai dreptul la concediu, conform legii

Conform unui articol transmis de Cabinetul de avocatura Coltuc, concediul nu poate face obiectul vreunei cesiuni sau renuntari, iar durata sa nu poate fi redusa sub limita minima legala nici macar cu acordul explicit al salariatului; orice astfel de cesiune, renuntare sau limitare este nula absolut.

Cu alte cuvinte, salariatul nu poate renunta sub nicio forma la zilele sale de concediu de odihna, iar angajatorul este obligat sa ii acorde salariatului intreaga perioada a concediului la care acesta are dreptul legal.

Codul Muncii prevede, ca regula generala, o durata minima de 20 (douazeci) de zile lucratoare pe an pentru concediul de odihna. Prin exceptie de la aceasta regula, concediul de odihna va avea o durata mai mare in urmatoarele situatii:

– pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani – 3 zile suplimentare;
– pentru salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare – 3 zile suplimentare;
– pentru nevazatori – 3 zile suplimentare;
– atunci cand contractul individual de munca al salariatilor, un contract colectiv de munca aplicabil angajatorului sau regulamentul intern al acestuia prevede o durata mai mare decat cele 20 de zile lucratoare – in functie de cat prevede respectivul contract/regulament

In durata concediului de odihna nu intra sarbatorile legale, zilele libere platite la care salariatii ar putea avea dreptul
conform contractului colectiv/regulamentului intern aplicabil (ex.evenimente familiale deosebite – casatorie, deces etc.) si nici zilele de repaus saptamanal ale salariatilor.

Cum se acorda concediul de odihna

Singurul caz in care concediul de odihna se poate compensa in bani este atunci cand un contract de munca inceteaza iar salariatul mai are zile de concediu neefectuate. Intr-un astfel de caz, compensarea in bani este insa doar posibila, nu si obligatorie, astfel ca, daca anterior incetarii contractului, partile cad de acord ca zilele de concediu neefectuate sa fie acordate/efectuate in natura, acestea vor fi consumate ca atare anterior incetarii contractului si nu vor mai fi compensate in bani.

Concediul de odihna se acorda anual. Prin derogare de la regula de acordare anuala a concediului de odihna, efectuarea concediului de odihna aferent unui an este posibila, totusi, in anul urmator: numai in mod exceptional (respectiv, atunci cand aceasta posibilitate reiese din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil) si numai daca este facuta cel tarziu, pana la sfarsitul anului urmator.

Concediul de odihna se acorda proportional cu perioada lucrata dintr-un an calendaristic.

In cazul contractelor de munca pe durata determinata, durata concediului de odihna se calculeaza proportional cu durata
contractului; spre ex., daca contractul este incheiat pe o perioada de 6 (sase) luni, durata minima a concediului de odihna este de 10 zile.

In schimb, in cazul contractelor de munca cu timp partial, (mai putin de 8 ore pe zi), durata concediului de odihna nu se raporteaza la numarul orelor lucrate, ci la numarul zilelor lucrate; sa luam un exemplu practic: un salariat cu timp partial (sa zicem 4h/zi) care lucreaza intregul an calendaristic va beneficia tot de 20 de zile lucratoare de concediu pe an
(la fel ca si un salariat care ar munci in respectivul an 8 ore pe zi), deoarece raportarea zilelor de concediu se face la perioada lucrata (1 an calendaristic), si nu la numarul cumulat de ore lucrate in acest interval.

Asadar, chiar si in cazul in care salariatul respectiv ar munci doar cate 1 ora in fiecare zi pe parcursul unui 1 an calendaristic, numarul zilelor de concediu de odihna la care este indreptatit este tot de 20 (zile lucratoare).

Concediul de odihna se acorda in baza unei programari individuale sau a unei programari colective efectuate de angajator impreuna cu salariatul sau, dupa caz, cu sindicatul ori reprezentantii salariatilor

Concediul de odihna se acorda neintrerupt, timp de cel putin 10 zile lucratoare; restul zilelor de concediu pot fi acordate fractionat.

Cum se plateste concediul de odihna

Pentru perioada concediului de odihna salariatul va primi o indemnizatie a carei valoare reprezinta media zilnica a drepturilor salariale din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu se plateste de angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea
salariatului in concediu.

Intrucat exprimarea legala pentru formula calculului indemnizatiei de concediu este de „drepturi salariale”, la calculul
indemnizatiei de concediu trebuie sa se ia in considerare toatedrepturile de natura salariala pe care salariatul le-a obtinut in ultimele 3 luni (ex. salariu, prime, bonusuri, sporuri, echivalentul drepturilor salariale in natura).


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button