ARHIVA B365

Cât costă locul de parcare în fiecare sector din Bucureşti

Sectorul 1

Pentru incheierea unui contract de inchiriere pentru locul de parcare de resedinta sunt necesare urmatoarele documente:
– cerere de inchiriere;
– copie dupa actul de identitate al solicitantului cu domiciliul in imobilul respectiv;
– copie dupa certificatul de inmatriculare al autoturismului pe care il detine;
– plan topografic de situatie scara 1:500 cu amplasamentul locului de parcare solicitat si o taxa de 76,65 lei/loc/autoturism/an.

Daca pana la data de 31 martie 2013, cetatenii care au avut contract de inchiriere a unui loc de parcare pe anul precedent nu isi manifesta intentia de a-l reinnoi, Administratia Domeniului Public Sector 1 poate atribui locul de parcare respectiv oricarei persoane interesate.

Inchirierea locurilor de parcare de resedinta se face in conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 124/2008 cu privire la strategia de parcare in Municipiul Bucuresti, modificata prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009, potrivit carora, atribuirea locurilor in parcarile de resedinta se face numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
– nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare/apartament;
– se pot atribui numai pentru autoturisme;
– se pot atribui numai persoanelor fizice care domiciliaza in imobilul respectiv;
– se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personala, pentru autoturismele utilizate in baza unor contracte de leasing si pentru autoturismele utilizate in baza unor contracte de comodat.

In Sectorul 1 exista peste 8.000 de locuri de parcare de resedinta care se adauga celor peste 100.000 de locuri de parcare create prin introducerea sensurilor unice pe strazile secundare.

Telefon ADP sector 1: 021/319.32.58/int. 115 sau 021/319.32.59.

 Sectorul 2
Cetatenii din sectorul 2 isi pot prelungi contractul de inchiriere pentru parcarea de resedinta pana pe 31 martie 2012, platind la Posta taxa aferenta. Cuantumul acestei taxe este:
– zona A – 76,65 lei / an;
– zona B – 58,40 lei / an;
– zona C – 47,45 lei / an;
– zona D – 37,34 lei / an.

Potrivit Primariei sector 2, taxele aferente rezervarii locurilor de parcare nu au fost majorate in 2013, acestea fiind la valoarea celor din anul 2012. Locuitorii sectorului 2 care au rezervate locuri in parcarile de resedinta sunt informati despre valoarea taxei, modalitatile de plata si termenul final, prin intermediul instiintarilor de plata pentru taxele si impozitele locale, instiintari trimise la domiciliile acestora de catre Primaria Sectorului 2.

Pentru eliminarea cozilor de la ghisee, Primaria sector 2 a stabilit o serie de modalitati moderne si civilizate de plata a taxelor pentru locurile de parcare si anume:
– on line, prin cele 67 de oficii postale din Capitala, indiferent de sectorul in care se afla aceste oficii;
– prin POS – urile deschise la sediile Directiei Venituri Buget Local Sector 2 din Bulevardul Garii Obor nr. 10-14, la sediul Primariei Sectorului 2 din Strada Chiristigiilor numerele 11 ¬ 13 si in noua Piata Obor, deschis la etajul 1 al pietei;
– plata cu card-ul bancar pentru cei care au user si parola obtinute pe baza de cerere de la Directia Venituri Buget Local sector 2;
– prin mandate postale (pentru persoanele care nu se afla in Capitala);
– prin Internet Banking.

Pentru inchirierea unui loc de parcare sunt necesare urmatoarele acte:
– cerere care se depune la Administratia Domeniului Public Sector 2 din Soseaua Electronicii numarul 44, Serviciul Parcari;
– copie dupa actul de identitate al solicitantului, iar adresa acestuia trebuie sa corespunda cu adresa unde este parcarea de resedinta;
– copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului.

In sectorul 2 exista peste 152.000 de locuri de parcare diferentiate pe urmatoarele categorii:
– 84.000 de locuri de parcare fara plata, respectiv parcari publice;
– 40.000 de locuri de parcare fara plata pe toate strazile din sectorul 2, acolo unde nu este interzisa stationarea;
– 23.000 de locuri cu plata in parcarile de resedinta;
– 5.000 de locuri de parcare cu plata ale Primariei Municipiului Bucuresti.

Telefon ADP sector 2: 021.252.77.89 int.223

Sectorul 3
Cetatenii din sectorul 3 pot face cerere pentru prelungirea contractului de inchiriere pentru parcarile de resedinta pana pe 31 martie, iar contractul se prelungeste dupa plata taxei de inchiriere. Aceasta taxa variza in functie de zona:

zona A – 77 lei/an,

zona B – 58 lei/an,

zona C – 47 lei/an.

Sediile unde se pot face plati sunt: str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, Str. SF. Vineri nr. 32, str. Campia Libertatii nr.36, toate oficiile postale si sucursale CEC de pe raza sector 3.

Documentele necesare pentru obtinerea unui loc de parcare de resedinta sunt: copie CI/BI, talon auto, tipizate. Sediul ADP sector 3, unde se fac cererile pentru inchirierea locului de parcare este pe str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5 parter camerele 10,11. Program de lucru cu publicul:Luni-Joi 8.30-16.00;Vineri 8.30-12.00.

In sectorul 3 sunt 50.855 locuri de parcare.

Telefon ADP sector 3: 021.340.40.43

Sectorul 4
Contractele de inchiriere a locurilor de parcare se reinnoiesc anual, pana la data de 31 martie, numai dupa achitarea taxei aferente ocuparii locului, la unul dintre sediile Directiei Generale de Taxe si Impozite Locale Sector 4:

– str. Nitu Vasile nr. 50 -54, program de lucru cu publicul in zilele de luni, intre orele 8.30 – 18.30 si marti, joi, vineri intre orele 8.30 – 16.30;

– Sos. Oltenitei nr. 37 – 39, programul de lucru cu publicul fiind in zilele de luni, marti, miercuri, vineri intre orele 8.30 – 16.30, iar joi, in intervalul 8.30 – 18.30;

– Calea Serban Voda, programul de lucru fiind de luni, marti, joi, vineri, intre orele 8.30 – 16.30 Si miercuri, de la 8.30 la 18.30.

Taxele pentru inchirierea unui loc de parcare difera in functie de zona:
– pentru ZONA A (Splaiul Unirii, Bulevardul Libertatii, Dimitrie Cantemir, Marasesti, Gheorghe Sincai, Tineretului, Vacaresti, Serban Voda, Oltenitei, intre Eroii Revolutiei si Piata Sudului), tariful este de 0, 21 lei masina / zi, adica 76, 65 lei/ an.
– pentru ZONA B (Sura Mare, Giurgiului, Drumul Gazarului, Luica, Constantin Brancoveanu, Turnu Magurele, Obregia, Emil Racovita, Nitu Vasile, Soseaua Berceni, Oltenitei, intre Piata Sudului si Ion Iriceanu), tariful este de 0, 16 lei masina/zi, adica 58, 4 lei /an.
– pentru ZONA C (imparatul Traian, Minca Dumitru, Melinesti, Bocaccio, Crisul Alb, Targul Frumos si Ghimpati ), tariful este de 0, 13 lei masina/zi, adica 47, 45 lei /an.

Pentru obtinerea unui loc de parcare pe raza Sectorului 4, alaturi de completarea unei cereri tip, solicitantii trebuie sa anexeze urmatoarele documente:
– cartea de identitate a solicitantului, cu domiciliul la adresa unde solicita loc de parcare;
– certificatul de inmatriculare al autoturismului;
– contractul de leasing (daca este cazul);
– contractul de comodat (daca este cazul);
– certificatul fiscal eliberat de Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4, care sa ateste ca solicitantul nu figureaza cu debite restante catre bugetul local al Sectorului 4, pentru anii anteriori incheierii contractului.

Telefon ADP sector 4: 021.460.12.92 / 021.460.12.93 / 021.317.73.47

Sectorul 5
Plata taxei de parcare pe anul in curs se efectueaza in fiecare an, in perioada 08 – 09 ianuarie 31 martie. Achitarea taxei de parcare se efectueaza cu prezentarea obligatorie a urmatoarelor documente:
– talon auto (persoana fizica) in original si copie si, dupa caz, copie contract de leasing cu numele utilizatorului sau copie contract de comodat auto incheiat intre parti ;
– buletin de identitate/carte de identitate a solicitantului avand adresa de domiciliu situata in arealul parcajului de resedinta in original si copie (dupa caz contract de vanzare-cumparare locuinta).

Documente necesare pentru dobandirea unui loc de parcare in parcajele de resedinta administrate de A.D.P. Sector 5:
– cerere de atribuire. Aceasta trebuie sa contina datele personale ale solicitantului precum si semnatura si stampila administratorului/presedintelui asociatiei de locatari/proprietari prin care se certifica faptul ca solicitantul locuieste la acea adresa. La sediul Primariei puteti obtine gratuit un formular tipizat de cerere.
– o copie a cartii de identitate (buletin de identitate) a solicitantului;
– o copie a certificatului de inmatriculare a autoturismului (talon auto).
– dupa caz, se vor atasa copii ale contractului de leasing purtand numele utilizatorului sau a contractului de comodat auto.

Telefon ADP sector 5: 021.412.00.76 / 021.412.00.77

Sectorul 6
Pentru prelungirea contractului de inchiriere a parcarii de resedinta, cetatenii din sectorul 6 trebuie sa plateasca la Serviciul Public de Finante Publice Locale Sector 6 taxa de parcare pe anul in curs pana pe 31 martie. Taxa de parcare poate fi achitata si in doua rate, o rata pana pe 31 martie si una pana pe 30 septembrie.

Valoarea taxei de parcare se calculeaza in functie de zona:
– pentru zona A (spre exemplu, zona cartierului ANL „Constantintin Brancusi”), tariful este de 77 lei/an;
– pentru zona B (cartierul Drumul Taberei) tariful este de 58 de lei;
– pentru zona C (spre exemplu, zona cartierului Militari), tariful este de 47 de lei.

Pentru a putea dobandi dreptul de utilizare asupra unui loc de parcare de resedinta, cetatenii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– sa aiba adresa de domiciliu intr-un imobil situat in arealul parcarii;
– sa inregistreze la ADP Sector 6 o cerere tip;
-sa faca dovada, prin prezentarea in original a cartii de identitate a vehiculului sau a certificatului de inmatriculare, a dreptului de proprietate asupra unui vehicul functional a carei masa sa nu depaseasca 3,5 tone;

In prezent, in sectorul 6 sunt 35.540 locuri de parcare.

Telefon ADP sector 6: 021/440.20.64

Sursa: hotnews.ro


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button