ARHIVA B365

Cât costă, în acest an, contestarea în instanţă a unei amenzi de circulaţie

Dacă primiţi o amendă rutieră, puteţi formula plângere împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei, pe care o veţi depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, explică avocatnet.ro.

De la această regulă fac excepţie doar plângerile care vizează rovinietele, ele depunându-se la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul contravenientul.

Plângerea trebuie însoţită de copia procesului-verbal de contravenţie, de taxa judiciară de timbru de 20 de lei, precum şi de orice alte documente care pot fi considerate probe. În cazul în care contravenientul propune administrarea probei cu martori, în plângere vor fi menţionate numele, prenumele şi domiciliul martorilor.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button