ARHIVA B365

Drepturile femeii gravide la locul de muncă, conform Noului Cod al Muncii

Astazi, continuam cu cateva aspecte importante referitoare la drepturile si obligatiile pe care le are o femeie insarcinata, in calitate de angajat, asa cum sunt prevazute de legislatia actuala.

Cea mai importanta modificare o aduce OUG 124/2011 care conditioneaza plata indemnizatiilor pentru cresterea copiilor si a alocatiilor de stat de plata obligatiilor legale fata de bugetul local (impozitelor)  pentru bunurile pe care solicitantii ajutoarelor sociale le detin in proprietate.

Cu alte cuvinte, trebuie sa aveti toate impozitele platite la zi, neachitarea acestora atrangand dupa sine suspendarea drepturilor acestora pe o perioada de 5 luni, incepand cu luna februarie.

Instiintarea angajatorului, in scris

Primul pas pe care trebuie sa il faceti este sa instiintati angajatorul  in scris asupra starii de graviditate. Alaturi de instiintare trebuie sa prezentati un document medical eliberat de medic (cel de familie sau de medicul specialist in a carui evidenta va aflati) care sa ateste starea de graviditate precum si varsta sarcinii.

ATENTIE: IN CAZUL IN CARE NU ANUNTATI IN SCRIS ANGAJATORUL, ACESTA ESTE EXONERAT DE OBLIGATIILE SALE, ASA CUM SUNT PREVAZUTE DE OUG NR.96/2003.

Drepturile de care beneficiati, conform legislatiei in vigoare, sunt urmatoarele:

1) Daca desfasurati la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatate, angajatorul este obligat sa modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa va repartizeze la alt loc de munca fara riscuri, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

In cazul in care angajatorul nu isi poate indeplini aceasta obligatie, aveti dreptul la concediu de risc maternal.

Pe scurt, despre concediul de risc maternal.

Salariatele au dreptul la concediul de risc maternal, dupa cum urmeaza:

a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit reglementarilor legale privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru salariata gravida

b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele gravide, lauze sau care alapteaza in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului pina la implinirea virstei de 2 ani, sau in cazul copilului cu handicap pina la 3 ani.

Concediul de risc maternal se poate acorda si in intregime

Concediul de risc maternal se poate acorda in intregime sau fractionat pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau specialist, timp in care salariata are dreptul la indemnizatie de risc maternal in cuantum este egal cu 75% din media veniturilor lunare realizate in cele 10 luni anterioare solicitarii.

2)      Daca desfasurati activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia aşezat, angajatorii au obligatia de a le modifica locul de munca respectiv, astfel incât sa asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajari pentru repaus in pozitie şezânda sau, respectiv, pentru mişcare.

3)      Daca  nu puteti indeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a dumneavoastra sau a fatului sau, aveti dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, cu mentinerea veniturilor salariale, in baza recomandarii medicului de familie.

4)       In cazul in care investigatiile le puteti face doar in timpul programului de lucru, angajatorul are obligatia de a va acorda dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna,  fara diminuarea drepturilor salariale.

5)      Nu puteti fi obligate sa desfaşurati munca de noapte.

6)      Nu puteti desfaşura munca in conditii cu caracter insalubru sau greu de suportat.

* Solicitarea referitoare la modificarea programului sau a conditiilor de lucru se face de salariata gravida in scris si  se insoteşte de un document medical.

7) concedii pentru sarcina si lauzie se acorda  pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice (adica proaspata mamica trebuie obligatoriu sa ramana acasa minim 42 zile dupa ce a nascut).

Angajatorul nu poate dispune incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul :

  • salariatei gravide,  lauze sau care alapteaza din motive care au legatura directa cu starea sa;
  • salariatei care se afla in concediul de risc maternal;
  • salariatei care se afla in concediul de maternitate;
  • salariatei care se afla in concediul pentru cresterea copilului in virsta de 2 ani, sau incazul copilului cu handicap pina la 3 ani.
  • salariatei care se afla in concediul pentru ingrijirea copilului bolnav in virsta de pina la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicapin virsta de pina la 18 ani.

Aceste interdictii nu au aplicabilitate in cazul concedierilor pe motive economice ce rezulta din desfiintarea postului ocupat de salariata ca urmare a dificultatilor economice, a transformarii tehnologice sau reorganizarii angajatorului.


Gravida poate merge in instanta

De retinut: Salariatele gravide ale caror raporturi de munca sau raporturi de serviciu au incetat din motive pe care le considera ca fiind legate de starea lor au dreptul sa conteste decizia angajatorului la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, conform legii. Actiunea in justitie este scutita de taxa judiciara de timbru şi de timbru judiciar.

________________

Consultantul tău: Diana Dina

Din iunie 2011, Diana Dina este administrator al firmei de consultanta HR Workbee din Bucuresti. Anterior, timp de patru ani, a lucrat ca sef birou executări silite la departamentul “Recuperare creanţe şi derularea procedurilor de insolvenţă” al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Este licentiata în ştiinte juridice a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti.

________

Citeste si

Cum să obtii pensia pe care o meriti cu adevarat

Care sunt clauzele specifice dintr-un contract de munca

Ți-a plătit angajatorul cursurile? Ce obligaţii şi ce drepturi ai

Ce cuprind clauzele speciale din contractele de muncăRecomandarile noastre

Parteneri

Back to top button