ARHIVA B365

Când va începe dezvoltarea Aeroportului Otopeni

Ministerul Transporturilor a propus decalarea termenelor programului strategic de dezvoltare a infrastructurii la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti (AIHCB) astfel încât acestea se vor derula până în anul 2025, informează Curierul Naţional.

Potrivit noilor modificări, ultima etapă, cea de realizare a lucrărilor de dezvoltare, se va derula în perioada 1 martie 2016 – 2025 şi va cuprinde dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal în zona de est, a sistemului de căi de rulare şi platforme necesar, precum şi a conexiunilor cu terminalele din zona de vest (1 martie 2016 – 2023), dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă prin realizarea unei platforme multimodale cargo şi realizarea unui parc tehnologic high tech pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian – ultimele două subetape urmând să fie derulate în perioada 1 martie 2016 – 2025.

Până atunci însă, va trebui aprobat noul Plan Urbanistic Zonal (termenul maxim stabilit fiind 31 decembrie 2015) şi se vor desfăşura activităţile premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare. Această etapă premergătoare demarării lucrărilor prevede elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate (până cel târziu la data de 1 martie 2016), elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate (până la 1 martie 2017), achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul, şi obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare în vederea demarării lucrărilor (până cel târziu în 2022).

Potrivit vechiului act normativ, lucrările din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Otopeni urmau să fie demarate la data de 1 ianuarie 2014 şi finalizate până în 2022.

Prin proiectul de act normativ elaborat de Ministerul Transporturilor se propune „actualizarea calendarului de implementare a Programului strategic prevăzut în Anexa nr. 11 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 prin decalare cu 3 ani, ceea ce va evita blocarea dezvoltării pe termen lung a AIHCB, infrastructură aeroportuară publică de interes naţional, dezvoltare care se va baza pe un calendar corect şi justificat în condiţiile economice actuale”.

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului, eventualele exproprieri vor putea fi desfăşurate
într-o perioadă mai mare, ceea ce va diminua impactul asupra bugetului de stat generat de fondurile necesare exproprierii, potrivit legii.

În vechiul act normativ, achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul, şi asigurarea surselor de finanţare necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii urmau să se realizeze în perioada 1 iulie 2009 – 2020 şi vizau suprafaţa de 600 ha. MT subliniază însă că „în acest moment nu există fonduri alocate pentru a se putea face exproprierea”.

„Conjunctura economică nefavorabilă determină ca bugetul de stat să fie riguros reglementat, posibilitatea alocării fondurilor necesare achiziţiei acestor terenuri fiind practic nulă până în prezent. Criza economică şi efectele acesteia se resimt astfel asupra calendarului lucrărilor aferente Programului strategic”, menţionează ministerul în nota de fundamentare a proiectului.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button