ARHIVA B365

Campania BGS de susținere a femeilor abuzate: Nicio victimă nu a beneficiat de serviciile gratuite

Reprezentanții BGS au declarat pentru B365.ro că în fiecare zi vin solicitări de la femei abuzate fizic, pentru a beneficia gratuit de serviciile de monitorizare și intervenție promise de BGS în campania „Viața fără violență”. 

„Am analizat solicitările și am cerut femeilor respective să aducă toate documentele necesare. Dar se obțin mai greu actele. Femeile trebuie să dovedească faptul că nu stau în aceeași casă cu agresorul. Dacă sunt coproprietari, nu putem intra în casa lor. În plus, dacă au copii, bărbatul poate să aibă dreptul de a ține copilul o perioadă, apoi se întoarce la locuința femeii să-l aducă. Toate aceste lucruri trebuie verificate”, au declarat reprezentanții BGS. 

Pentru a beneficia de monitorizare și intervenție gratuită victima trebuie să facă dovada abuzului prin următoarele documente:

– copie Carte de Identitate;
– certificat medico-legal – în cazul în care victima nu poate suporta costurile pentru eliberarea certificatului i se decontează de AVON – telefon la *2866 (linie gratuită) sau mail la contact@avoncampaniisociale.ro;
– dovada înregistrării plângerii la Poliție din care să rezulte obiectul plângerii și identitatea părților;
– Adeverință de la Asociația de Proprietari din care să reiasă că persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea penală nu locuiește la adresa care corespunde obiectivului monitorizat BGS (adeverința se va reînnoi o data la 3 ani);
– Copie după titlul de proprietate sau contractul de închiriere/ comodat din care să reiasă că persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică, ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă si agresorul nu dețin în proprietate/ folosință comună imobilul care corespunde obiectivului monitorizat BGS;
– Dovada (Ordinul de protectie conform art.23 din Legea nr. 217/2003 republicată) din care să reiasă că accesul agresorului în locuinţă este restricţionat sau limitat;
– în situația în care potențialul client nu locuiește la bloc, declarație pe propria răspundere că la adresa care corespunde obiectivului monitorizat BGS nu locuiește persoana împotriva căreia a fost formulată plângerea, iar declarația se va reînnoi o dată la 3 luni.

„După ce se aduc documentele, verificarea acestora durează aproximativ o săptămână”, au completat reprezentanții BGS. 

După această etapă, se instalează sistemul de monitorizare și intervenție. Serviciile de monitorizare și intervenție sunt disponibile gratuit pe o perioadă de 12 luni. Echipamentul de monitorizare este proprietatea BGS și este dat în custodie clientului.

Reprezentanții BGS au precizat că nu este vorba, în niciun caz, de un bodyguard personal, așa cum s-a înțeles inițial. 

Departamentul BGS de monitorizare şi intervenţie dispune de un sistem computerizat de dispecerizare şi de un număr de echipaje de intervenţie rapidă, localizate în teren. Astfel, atunci când femeia abuzată apasă butonul de panică, echipajele de intervenţie BGS acţionează în maximum 7 minute.

O treime din femeile din Uniunea Europeană au fost victime ale violenței domestice și/sau sexuale după împlinirea vârstei de 15 ani, arată un raport realizat în 2014 de Agenția pentru Drepturi Fundamentale al Uniunii Europene. România este clasată la mijlocul acestui clasament, 29% dintre femeile românce s-au confruntat cel puțin o dată în viață cu această problemă.

Statisticile arată că în România o femeie este lovită la fiecare 30 de secunde, iar la fiecare două zile o femeie moare în urma bătăilor primite.

Campania BGS se adresează femeilor din orașele: București, Ploiești, Câmpina, Deva, Timișoara, Galați, Brăila, Bistrița. 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button