Camera Notarilor Publici București: informații utile pe care le ai la doar un click distanță

14 mart. 2021
392 Afișari
Camera Notarilor Publici București: informații utile pe care le ai la doar un click distanță

Camera Notarilor Publici București prezintă pe pagina sa de internet, pe lângă informații utile și statistici interesante.

Camera Notarilor Publici București este o organizație profesională, cu personalitate juridică, constituită în 22 iulie 1995, ce reunește toți notarii publici din circumscripția Curții de Apel București, respectiv din Municipiul București și județele Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov și Teleorman.

Sediul principal al Camerei este în Municipiul București, sector 1, str. Strada H. M. Berthelot nr. 42A.

Camera Notarilor Publici București este organizată şi funcţionează în baza Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, a Regulamentului din 2013 de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, a Statutului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

Camera Notarilor Publici București. 869 de notari înregistrați

În perioada 1995-2020, în Camera Notarilor Publici București au intrat în total 869 de notari publici, dintre care 105 sunt foști notari de stat, 414 sunt foști notari stagiari care au promovat examenul de definitivat, 137 sunt foști judecători, procurori, avocați, consilieri juridici care au intrat în profesie prin concurs, 138 sunt notari publici din alte Camere ale Notarilor Publici, asociați cu notari din Camera București și 75 sunt foști judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție sau ai Curții Constituționale care au intrat în profesie la cerere, în urma pensionării.

Din anul 2007, Camera Notarilor Publici din Capitală este înfrățită cu Consiliul Regional al Notarilor Curții de Apel Poitiers, Franța și din anul 2019 a încheiat un parteneriat cu Camera Notarilor din Hamburg, Germania.

Patrimoniul Camerei Notarilor Publici București este creat exclusiv din fonduri proprii, ca urmare a contribuției profesionale a tuturor notarilor publici membri ai Camerei și reprezintă o punte de legătură în relația cu cetățenii și instituțiile statului.

Pe site-ul Camerei Notarilor Publici București putem găsi, pe lângă informații utile despre notari, cereri, întrebări frecvente sau altele și statistici interesante, cum ar fi:

  • 676 – notari în funcție, organizați in 427 de birouri notariale
  • 10.000 – metri liniari de arhivă notarială aflați în custodia Camerei
  • 20.106 – cereri soluționate de Serviciul Arhivă în anul 2020
  • 10.464 – sesizări ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru deschiderea procedurii succesorale înregistrate în anul 2020
  • 801.061 – înregistrări în evidența succesorală electronică a Serviciului Succesiuni
  • 30 – tone de deșeuri de hârtie predate anual spre valorificare către societăți specializate.

 

Cookies