ȘTIRI

Se ridică maidanezii din jurul școlilor din Sectorul 6

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 acordă sprijin echipelor Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor în vederea identificării și ridicării câinilor comunitari din perimetrul unităților de învățământ.

Primăria Sectorului 6 desfăşoară un program de sterilizare a animalelor fără stăpân, în colaborare cu organizaţii neguvernamentale din sfera protecţiei animalelor.

Primarul Sectorului 6, Rareş Mănescu, şi reprezentanţii Fundaţiei pentru Protecţia Animalelor „Vier Pfoten” România au semnat, încă din luna mai 2013, un nou protocol privind continuarea campaniei de sterilizare a animalelor fără stăpân din Sectorul 6. Colaborarea a fost încheiată pe o perioadă de un an. Campania se derulează gratuit.

Activităţile desfăşurate sunt: sterilizarea, deparazitarea, vaccinarea antirabică, identificarea, marcarea cu microcip şi crotal şi înregistrarea câinilor şi pisicilor fără stăpân din Sectorul 6.

Elementul de noutate îl constituie microciparea, trăsătură esenţială pentru ca programul derulat de Primăria Sectorului 6 în parteneriat cu Fundaţia Vier Pfoten să fie complet compatibil cu programele derulate de Primăria Capitalei, prin Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor – ASPA. Astfel, va exista un set unic de date de identificare şi o bază de date comună, amândouă necesare pentru trasabilitate, transparenţă şi monitorizarea rezultatelor în timp;

Suplimentar programului derulat în parteneriat cu Fundaţia Vier Pfoten, Primăria Sectorului 6 a iniţiat propriul program de sterilizare a animalelor fără stăpân, supunând dezbaterii publice „Regulamentul privind controlul reproducerii câinilor şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6”. În acest sens, au avut loc, la sediul primăriei, trei dezbateri publice în care au fost consultaţi reprezentanţii asociaţiilor de proprietari, medicii veterinari şi membrii comunităţii Sectorului 6. În urma acestor dezbateri a fost amendată propunerea de regulament, rezultatul final urmând a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 6.

Publicului are la dispoziție site-ul www.cainicomunitari.ro, unde pot fi consultate atât procesele verbale ale dezbaterilor publice, cât şi rezultatele de până acum ale colaborării cu Fundaţia Vier Pfoten.

Principalele obiective ale programului de sterilizare a animalelor fără stăpân sunt stoparea înmulţirii necontrolate şi eliminarea cazurilor de agresivitate. De asemenea, programul urmăreşte introducerea unui control şi asupra câinilor cu stăpân, aflaţi în apartamente şi curţi, aceştia reprezentând una dintre sursele majore de alimentare a populaţiei de câini comunitari.

Raportul de activitate al Fundaţiei Vier Pfoten pentru întreaga perioadă cuprinsă între 08.01.2013 – 22.08.2013, este următorul:

În perioada 08.01.2013 – 19.02.2013 au fost sterilizate 203 animale: câini 159; pisici 44.

În perioada 20.02.2013 – 11.03.2013 au fost sterilizate 141 animale: câini 115; pisici 26.

Din 12.03.2013 – 18.04.2013 au fost sterilizate 388 animale: câini 315; pisici 73.

Din 22.04.2013 – 22.08.2013 au fost sterilizate 1.094 animale: câini 813; pisici 281.

Pentru a suplimenta acţiunile Fundaţiei Vier Pfoten, Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 are în planul zilnic de acţiune următoarele activităţi:

– identificarea haitelor de câini şi raportarea zilnică a acestora;
transmiterea de îndată a situaţiei privind haitele de câini către ASPA, pentru intervenţii de urgenţă;

– acordarea de sprijin lucrătorilor ASPA pentru acţiunile desfăşurate în Sectorul 6;

– alcătuirea unei baze de date cu persoanele care au adoptat câini;

– verificarea modului în care persoanele responsabile îndeplinesc condiţiile de deţinere a câinilor; reponsabilizarea acestora şi luarea măsurilor ce se impun;

– identificarea cuştilor de câini aflate pe domeniul public şi dezafectarea lor;

– sancţionarea cetăţenilor care lasă în libertate ori fără supraveghere câinii care pot reprezenta pericol pentru persoane sau bunuri;

– informarea cetăţenilor cu privire la obligaţiile privind deţinerea câinilor.

Zonele monitorizate cu precădere sunt cele din perimetrul unităţilor de învăţământ, parcurilor şi locurilor de joacă pentru copii.

De asemenea, sunt monitorizate şi persoanele care au în îngrijire animale. În cazul constantării unor fapte de natura contravenţională, sancţiunile sunt aplicate în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 120/2010, privind Normele de salubrizare şi igienizare ale Municipiului Bucureşti (amendă de la 200 la 500 de lei) şi în conformitate cu dispoziţiile art. 3, pct. 17 din Legea nr. 61/1991, privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (amendă de la 100 la 500 lei).

Poliţia Locală Sector 6 a demarat un program de informare publică a membrilor comunităţii cu privire la aceste acţiuni, fiecare asociaţie de proprietari de pe raza Sectorului 6 urmând să primească o adresă oficială cu toate aceste informaţii.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button