BAZAR

Cadouri pentru copiii defavorizaţi din Sectorul 2, de ZIUA FAMILIEI

Următorul eveniment planificat pentru copiii din Sectorul 2 este prilejuit de Ziua de 1 iunie. Cu acest prilej, copiii din centrele rezidenţiale, alături de copiii din familiile defavorizate care sunt beneficiari ai centrelor de zi after scool sau ai centrelor comunitare ale instituţiei, vor sărbători Ziua internațională a copilului, printr-o serie de serbări și manifestări cultural-artistice specifice vârstei.

La nivelul Sectorului 2, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului realizează măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în perioada de risc social.
În structura instituţiei sunt departamente destinate persoanelor adulte (familii, persoane cu handicap, persoane vârstnice), departamente pentru protecţia drepturilor copilului (atât pentru cei aflaţi în sistemul de protecţie cât şi pentru cei din comunitate) şi departamente de servicii comunitare.

Complementar activităţilor sociale, toate aceste departamente organizează activităţi cu caracter educativ, de socializare şi petrecere a timpului liber, al căror scop este stimularea participării la viaţa socială și încurajarea performanțelor membrilor comunităţii, indiferent de handicap, stare de sănătate, pregătire
profesională, stare economică, în scopul redobândirii sentimentului importanţei şi utilităţii sociale.

Astfel, pe tot parcursul anului, pe baza unor planuri de activități stabilite și aprobate de conducerea Primăriei Sectorului 2 și care sunt cuprinse în bugetul aprobat la începutul anului calendaristic de Consiliul Local al sectorului 2, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 2 organizează,
pentru persoanele aflate în evidenţă, diferite programe de educație, socializare și evenimente pentru a marca sărbătorile publice: Ziua femeii, Ziua limbii române, Ziua familiei, Ziua naţională, Crăciunul etc.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button