ȘTIRI

Burse de 15.000 de euro pentru tinerii cercetători ai României. Cine este eligibil

BURSA TÂNĂRUL CERCETĂTOR. Condiţii de acordare:
Au obţinut premii I, II, III/ medalii de aur, argint, bronz la olimpiadele internaţionale sau în competiţii internaţionale/globale de inovare, în ultimii doi ani de liceu;
Aplicantul trebuie să fi reprezentat România;
Sunt înmatriculaţi ca studenţi în primul an universitar într-o instituţie de învăţământ superior din România şi urmează cursurile unei facultăţi în domeniul de interes;
Instituţiile gazdă nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti; nu au furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate în vederea selectării contractanţilor; nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o Autoritate Contractantă;
BURSA TÂNĂRUL CERCETĂTOR. Durata bursei este de 24 luni.
În funcţie de rezultatele obţinute, bursa poate fi extinsă cu o perioadă de maximum 18 luni, în funcţie de domeniul de interes şi de durata studiilor de licenţă, pe baza rezultatelor obţinute.
BURSA TÂNĂRUL CERCETĂTOR. Buget:
Bugetul total pentru această competiţie este de maximum 3.150.000 lei, din care pentru anul 2016 este de maximum 425.000 lei.

BURSA TÂNĂRUL CERCETĂTOR. Cuantum bursa : 15.000 euro/echivalent lei pentru întreaga durată a bursei (24 luni).
Se acordă suplimentar 2.000 euro/echivalent lei, pentru participarea la evenimente ştiinţifice internaţionale, de referinţă, în domeniul ales de către tânărul cercetător/tânăra cercetătoare pentru activitatea de cercetare, pe toată perioada de derulare a bursei.
Pentru perioada de prelungire a bursei (maximum 18 luni), cuantumul bursei este de maximum 10.000 euro/echivalent lei, respectiv de 1.000 euro/echivalent lei pentru participarea la evenimente ştiinţifice internaţionale.

BURSA TÂNĂRUL CERCETĂTOR. Data lansare competitie: Aprilie 2016
Pentru prezentul apel cererile de acordare a burselor se primesc în perioada iulie – august 2016.
BURSA TÂNĂRUL CERCETĂTOR. Lista cererilor de acordare a bursei acceptate la finanţare se va afişa în luna septembrie 2016.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button